با ما در ارتباط باشید : 09199726467

اسناد

دفتر پلاک عملیات کربلای 1

دفتر پلاک گردان علی اکبر(ع)

اسامی شهدا و رزمندگان عملیات کربلای 1 – مهران

 

نام           نام خانوادگی           نام پدر

 1. حسین آذرپی     حسین
 2. رحمت احمدی    عبدالرحیم
 3. محمد آقچلو      اسماعیل
 4. حسین اسلامی    محمدمهدی
 5. سعید آقامیرزایی              منصور
 6. اسفندیار بغدادی    شعبان
 7. علی اصغر شیری      مقداد
 8. محمد بابالو        حسینعلی
 9. قربانعلی بیونی       محمدقلی
 10. محمود باقی        محمد
 11. مهدی پاکمنش   اسماعیل
 12. محمدرضا پازوکی حبیب الله
 13. مهدی پارسا       محرمعلی
 14. جمشید پورشهریاری           احمد
 15. حبیب الله احمدآبادی              محمد
 16. داود اصغری     محرمعلی
 17. علی اصغرزاده  محرم
 18. علی اکبر ازگلینی   علی میرزا
 19. اسدالله آژیر         قربان
 20. ولی الله اندامی      حبیب الله
 21. مجید اسکویی   هاشم
 22. یوسف بچه خورشید          اسلام
 23. جمشید بیگی       آیت الله
 24. علی اصغر باقریان    محمدعلی
 25. غلامحسین برزآبادی  محمدتقی
 26. عباس بیات        لطیف
 27. محمد بیگی       محمود
 28. مجید بختیاری   حیدر
 29. مصطفی بیات        محمدحسین
 30. اسفندیار بغدادی    شعبان
 31. علی اصغر بشیری     مقداد
 32. محمد بابالو        حسینعلی
 33. حمیدرضا برکیان مهدی
 34. قاسم بامدادنیا   مهدی
 35. حسین بنادکوکی عبدالحمید
 36. حبیب بیات        حسین
 37. محمد بهزادی     هدایت
 38. قربانعلی بیونی       محمدقلی
 39. روح الله بهادرخانی               قدرت الله
 40. ابوالحسن بکتاش منوچهر
 41. محمد بابانژاد      محمدحسین
 42. محمد بیگی       محمود
 43. مجید بنایی اسکویی         هاشم
 44. حسن بوربور      حسین
 45. محمود باقی        محمد
 46. سعید بیاگوتی   مراد
 47. حسین بخشی زاده             احمد
 48. حمیدرضا تقی زاده محمدحسن
 49. محمدرضا تاجیک محمدعلی
 50. محمود توکلی      کوچک
 51. حسن توکلی سراوانی        حسین
 52. علی ترک        علی اصغر
 53. غلامرضا تاجیک محمد
 54. مهرداد تیموری    سعدالله
 55. فرهاد توده روستا             ابراهیم
 56. محمد تاجیک    عباس
 57. ضیغام تمجیدی  حمید
 58. اکبر تجویدی  ابوالقاسم
 59. محمدرضا تاج میر ؟
 60. حبیب الله ثنایی ملکوتی         فیروزالله
 61. ذبیح الله جمشیدی               کیا
 62. مهرداد (حسین) جامد       غلامرضا
 63. محمدحسین جوادزاده  احمد
 64. احمد جودوی    مهدی
 65. رضا جوزانی    غلامرضا
 66. غلامرضا جهانی     یعقوب
 67. نبی الله جعفری    ولی الله
 68. احمد جعفری    میرزااحمد
 69. حبیب الله جمشیدی               مصیب
 70. حسین جلیلی     حسن
 71. مجید چگینی    غلامحسین
 72. حسن جیریانی   حسین
 73. محمدسلام جوشن     علی
 74. مجید جاویدپناه               محمد
 75. غلامحسن جامی       احد
 76. علی جمالی     ؟
 77. ابوالفضل چنگیزی  حاجی یزدان
 78. حمیدرضا چهاردولی عباس
 79. احمد چمنی      حسین
 80. صفر خورشیدوند            علی
 81. ناصر خیری پور               حیدر
 82. محمود خانی       نصرالله
 83. رضا خودروستا؟             فرمان
 84. محرم خیری پور               حیدر
 85. غلامرضا خرمجاه   علی قلی
 86. اسحاق خالقی      ضیغام
 87. حسن خالقی پرست          تیمور
 88. حسین خراسانی  علی
 89. صادق خانجانپور محمد
 90. شعبان خلیلی     محمدرضا
 91. حمیدرضا خیراندیش غلامرضا
 92. عباس خلیلی     محمدرضا
 93. حمید خاکسار   ؟
 94. حسن خدابنده لو              حمید
 95. علی خزعلی    محمد
 96. عبدالعلی خالقی حسینعلی
 97. رضا خدابنده لو              حمید
 98. نصرت الله خلج ابوالفضل
 99. ناصر خالقی      مهدی
 100. غلامرضا خیرالله پور             علی
 101. سید علی خرازانی سید حسین
 102. غلامرضا خرمجاه   علی قلی
 103. مهدی خوئینی ها              محمدعلی
 104. بابا خزایی کوهپر          امیر
 105. عبدالعلی خالصی حسینقلی
 106. شهاب الدین خالصی    محمد
 107. حمید خداوردی ؟
 108. حسین دهقاندار  قربانعلی
 109. رضا درجزینی سرخوش
 110. غلامرضا دیانی       حسین
 111. جهانبخش دوست     کرمبخش
 112. عبدالرضا دهقانی    حسن
 113. ابوالقاسم دهقان نسب            احمد
 114. رضا دهقان     ؟
 115. محمدعلی دهقان شاد             صفر
 116. جلیل ذاکری      اسدالله
 117. حسین ذوالفقاری               فضل الله
 118. بهنام رنجی       محمد
 119. علیرضا روحی جنگلی         ابوالقاسم
 120. حسن رحمانی فرشباف     محمد
 121. احمد رعیت نژاد لواسانی  محمد
 122. جواد رهبردهقان             ماشاءالله
 123. سلیم رسولی نیا               عباس
 124. محمود رضاپور    علی
 125. محمود روشن      یوسف
 126. غلامحسین رضازاده جلالی        غلامعلی
 127. علی رضایی اصل            حسن
 128. سعید رجاآبادی عزیز
 129. حسین رفیع تاج میر          ایرج
 130. محمدعلی رضایی     باب الله
 131. ابوالفضل رفیعی     حبیب الله
 132. عبدالحمید رمضان نیا               شعبانعلی
 133. محمدرضا رجبی نصیر
 134. محمد رفیع تاج میر          حسینقلی
 135. کمیل رضایی     یدالله
 136. حجت الله زندیه غلامعلی
 137. علی زرشکی   عبدالله
 138. محمد زارع        علی
 139. مهدی زادسر      محمدعلی
 140. محمدجعفر زارع        حسین
 141. محمد زرین ماجلان           علی
 142. قزلباش زارع        غلامرضا
 143. یوسفعلی سبزه مکان براتعلی
 144. قاسم سلمان اوقلی          براتعلی
 145. محمدرضا سلطانمحمدی عبدالله
 146. جواد سالاروند  یدالله
 147. ابوالفضل سلیمی    نصرت الله
 148. محمد سلیمانی  حسن
 149. عبدالله سبزعلیپور              ملک
 150. اکبر ستاری     قربانعلی
 151. علیرضا سلطانپور صمدالله
 152. حسین سرتیپی   اسمعلی
 153. جاوید سرگشته  فیروز
 154. عزت الله سرافرازیان             محمدابراهیم
 155. کاظم سلیمانزاده              حمدالله
 156. تقی سعدی     محمد
 157. حافظ سلیمی    عبدالله
 158. محمود سلیمان زاد             حسین
 159. محمد سلیمان مافی          علی
 160. سید ماشاالله سیدآقامدنی           سید جواد
 161. مرتضی سنبلی     ؟
 162. فتحعلی شکوری   نادعلی
 163. مجید شیخی     علی
 164. ابراهیم شاه بیگ  فیض الله
 165. قربانعلی شجاع      رحمت
 166. حسن شکیبایی درسعلی
 167. امیر شفابخش شمس
 168. علی شجاعی   حیدر
 169. یوسف شاه بختی               محمدباقر
 170. محمد شاهرودی غلامحسن
 171. اصغر شعبانی    حکمعلی
 172. فرهاد شیرین     برجعلی
 173. رضا شهرانی    اکبر
 174. غلامحسین شاه بختی               محمود
 175. محمدابراهیم شاه بختی               باقر
 176. نجفعلی شعبانی    برات
 177. جلال شاکری    رضا
 178. محمودرضا شیرین     محمدحسین
 179. حمید شاه محمدی            محمدقلی
 180. محرمعلی شریفی ؟
 181. اکبر شیرزاد    حسن
 182. علیرضا شفیع حسینی        مهدی
 183. ؟ علیرضایی اصل       حسن
 184. منوچهر عطایی     یدالله
 185. حسین عبدالملکی              نورمراد
 186. علی قدباش؟   غلامعلی
 187. زلفعلی قربانی      سلیم
 188. قوزعلی قاسمی    عیسی
 189. محمد قیاثوند    احمد
 190. سید حسن کلانتر      سید احمد
 191. اصغر کریمی     ابراهیم
 192. محمدعباس کردخوی  صاحبعلی
 193. محمدعلی کرامتی نیا               حسین
 194. ابوالقاسم کهن        موسی
 195. اسماعیل کربلاعلی ابراهیم
 196. سهراب کیا           حجت الله
 197. داود صباغ پور میرزا
 198. علی اکبر صباغ پور میرزا
 199. کریم صباغ پاکدل           رحیم
 200. محمدحسن صادقی    علی
 201. عباس صادقیان لوزیچه     علی اکبر
 202. محمدحسین صدیقی    علی اصغر
 203. عبدالله صابر        علی اصغر
 204. علیرضا صادقی    عبدالله
 205. ابراهیم صادقپور  گل برار
 206. محمدحسین صدری     عباسقلی
 207. ابراهیم صادقی    محمدمهدی
 208. عباس صالح       قدرت الله
 209. امرالله صادقیان  غلامعلی
 210. داود صادقی    ولی الله
 211. محمدرضا صفریان بهری اکبر
 212. علیرضا صادقی میاب           غلامعلی
 213. فرهاد طاهری     صفت الله
 214. غلامحسین طهماسبی               محسن
 215. عباس طاهرخانی               علی
 216. محمدابراهیم طالبی      علی
 217. محمدرضا طاهری احمد
 218. غلامعباس طهانی      ؟
 219. محمود طاعتی     ؟
 220. حسین ظهوریان  محمداسماعیل
 221. هادی ظفری      شیرولی
 222. محمدعلی عموزاده خلیلی       علی اکبر
 223. منوچهر عطایی     یدالله
 224. علی عیسایی   غلامرضا
 225. منصور علی بابایی              حمزه
 226. علی اصغر عابدی      محمدحسین
 227. مهدی عین اللهی              محمدتقی
 228. بهزاد عظیمی    غفور
 229. محمدصادق علیزاده نوری          عباس
 230. حسین عباسی اصل            شمسعلی
 231. محمدحسین عارفی     علیمحمد
 232. حمدالله عطاردی   نصرت الله
 233. محمدرضا عبداللهی رحمت
 234. فضل الله عسگری   نورالله
 235. داود علیرضا    غلامحسین
 236. محسن عباسی    عبدالله
 237. ارژنگ عباسی    دلاور
 238. محمدابراهیم عیسی وند              جعفر
 239. محمد علی         غلامرضا
 240. مهدی علیاری    رجب
 241. داود عربعلی    عباس
 242. مرتضی عاشوری  صفت الله
 243. بهروز عسگری   محمدباقر
 244. امیر علیزاده    احمد
 245. حسین عبدالملکی              نورمراد
 246. داود علایی      یدالله
 247. محمدعباس کرده خوردی          صاحبعلی
 248. سعید عبدالملکی              میرزا
 249. جواد فرد اسماعیل پور    موسی
 250. قربانعلی فیروز زارع              فیض الله
 251. امیرحسین فلاح        قاسم
 252. رمضان فتحی زهرایی         ترابعلی
 253. محمدرضا فلاح دار حسین/عیسی
 254. نادر فرد قره لو               خانش
 255. سید سبحان فاطمی     میرنجف
 256. حبیب فردی       جمشید
 257. حسین فسنقری  اسماعیل
 258. مصطفی فراهانی    غلامعباس
 259. حسین فلاح        عزیزالله
 260. محمدرضا فیروزی حبیب
 261. مرتضی فقانی       عیسی
 262. سعید فراغت     حجت الله
 263. داود فاطمی پور             
 264. احد/احمد قربانی      حبیب
 265. علی قربانی      غلامعلی
 266. محمد قورچیان  علی مراد
 267. عباس قنبریان   علی
 268. زلفعلی قربانی      سلیم
 269. حسن قمی زاده حسین
 270. سعید قدیمی     علی اکبر
 271. حسن قربانی      جانعلی
 272. علی اصغر قبله وردی              عزیزالله
 273. قندعلی قاسمی    عیسی
 274. محمد قیاثوند    احمد
 275. علیرضا کریمی     قربان
 276. ابوالقاسم کشمیری  الیاس
 277. اصغر کریمی     ابراهیم
 278. محمدعباس کردخوی  صاحبعلی
 279. محمد کریمی پناه             غلامعلی
 280. سید حسن کلانتر      سید احمد
 281. محمدعلی کرامتی نیا               حسین
 282. خسرو کمال زاده               عبدالله
 283. اکبر کشاورز    محمد
 284. ابوالقاسم کهن        موسی
 285. احمد کلاشلو     محمود
 286. محمد کیان ارثی               اکبر
 287. حمیدرضا کبیرانی علی
 288. اسماعیل کربلایی علی           ابراهیم
 289. حسین کنعانی     محمد
 290. حسین کشانی     پیرحسین
 291. محمد کشانی     نیازعلی
 292. علیرضا کشانی     اکبر
 293. حمیدرضا کشانی میرآقا
 294. عباس کشانی     علی
 295. احمد کریمی نیا علی
 296. جلیل کهدویی   غلامحسین
 297. سهراب کیا           حجت الله
 298. محمدحسین کرمانی     علی اکبر
 299. محمدجواد کولیوند    علی پاشا
 300. محمد کهن عیسی زاده     غلامعلی
 301. حسین کشاورز    محمدحسین
 302. مصطفی گلیپور     گل آقا
 303. عباس لطفی       تقی
 304. حکمت الله لشینی     محمود
 305. حمیدرضا لریجانی نصرالله
 306. اسدالله لطیفی     یدالله
 307. رضا لعلی        علی
 308. ابوالفضل مروتی     عزت الله
 309. حمیدرضا مهدوی محمد
 310. عباس مرادیان    ؟
 311. محمدعلی میرزادولت              مصطفی
 312. میر صالح موسوی    میر صادق
 313. علی ملایی قنات نوح      عباس
 314. علی اصغر مرادی      محمدعلی
 315. رسول میکاییلی فرد خمسه             محمدحسین
 316. اروجعلی محمدلو    حسین
 317. حمیدرضا مهاجرانی علی
 318. سعید محمدی   نجفعلی
 319. محمدرضا معظمی گودرزی علیحسین
 320. محمد مؤیدی     ابراهیم
 321. مهدی مرتضوی  عباس
 322. محمدحسین مهدوی    مصیب
 323. داود محسنی   ابوالفضل
 324. عباس مرادی نظری           اکبر
 325. سید علی میررضی سید هاشم
 326. حسین مولایی     صفرعلی
 327. سید جلال موسوی    سید حسین
 328. مصطفی مرادپی    مرادعلی
 329. محمود مزینانی    علی اصغر
 330. علی مهاجری امیری        ابوالقاسم
 331. محمدرضا منصوری خواه موسی
 332. بابک محب زندی             امیر
 333. ابوالفضل محمدی   محرم
 334. محرمعلی منصوری مقدم مرادعلی
 335. محمدعلی میرکی     محمد
 336. سید جمال مدرس دره              سید احمد
 337. حمیدرضا محمدی عباس
 338. رضا میرعبدالحق            حسن
 339. علی اصغر ملک        محمدعلی
 340. عبدالعلی معافی ابوالفضل
 341. مسعود معارفی    سید محسن
 342. احمد میرعلیپور               حسین
 343. محمد معصومی  اسد
 344. محمد ماندنی     علی
 345. محمد معبودی   علی
 346. محمدرضا محمدحسن پور علی
 347. داریوش معینی      برات
 348. مجید میرزایی   حسن
 349. علیرضا مبلغ توحید            غلامعلی
 350. سید حسن موسوی نژاد            سید رضا
 351. عباس محمدی اصل           محمد
 352. غلامرضا مرتضوی نصرالله
 353. غلامحسین محمودی  محمدصادق
 354. حسین مردان      سیف الله
 355. ولی محمدی   حبیب الله
 356. سعید مومنی     احمد
 357. محمد مومنی جو               عربعلی
 358. محمد ملک احمدی           عزیزالله
 359. داود محمدی اصل           احمد
 360. مرتضی معماریان  حسن
 361. علی محمدی   تیمور
 362. اکبر مجدالدین               علی اصغر
 363. علی مهری       گداعلی
 364. عباس ملکی       شمسعلی
 365. محمد معارف وند              حسین مراد
 366. امیرحسین مرادی      اکبر
 367. مهدی مومنی     محمد
 368. ناصر منصوربخت             حسین
 369. پرویز مرادیان    قلی
 370. منصور مهدی      محمود
 371. کاظم محمدی بصیر          سلطانعلی
 372. محمد میرعلی    احمد
 373. محمد مدیرروستا              صفت الله
 374. سید محمدعلی موسوی زاده           ؟
 375. قدرت الله موگویی اسدالله
 376. نادر ملکی       محمد
 377. صفی الله محمدی   الله وردی
 378. داود مومنی زمان            محمدعلی
 379. غلامحسین مصطفی خان محمدی             غلامعلی
 380. سید جعفر میرمحمدی             ؟
 381. عبدالله میرسپاسی              محمدحسین
 382. منصور مقدم       ؟
 383. عباس نجفیان فخرایی       حسین
 384. سید مجتبی نداف حسینی         سید محمد
 385. علیرضا ناصریان   غلامعلی
 386. محمدحسن نوکاریزی محمد
 387. جاوید ناصری     ستار
 388. علیرضا نوروزی    لطفعلی
 389. اکبر نریمانی    ابراهیم
 390. علی نیاکان      محمد
 391. صادق نمکی       محمدرضا
 392. حسین نوارچی بروجردی    علی
 393. سعید نظری       محمدعلی
 394. علی نوری        مرادعلی
 395. محمدتقی نصیری نژاد             عباس
 396. رضا نوری        قربانعلی
 397. غلام نژادعلی   بیوک آقا
 398. عیسی نژه دار     رجبعلی
 399. محمد نمکی       محمدعلی
 400. محمد نمکی       اباصلت
 401. ابوالفضل نمکی       اباصلت
 402. اسماعیل نصیری زاده            عزت
 403. علی نصرتی     حسن
 404. مرتضی نوذری      محمد
 405. علی اکبر نیک خو   حسینعلی
 406. وحید ناحی       محمد
 407. محسن نصیری     ؟
 408. نجی الله نقدی       نبی الله
 409. کریم نعیمی      محمد
 410. رضا نصری      حسین
 411. جاوید ناصری     ستار
 412. سیروس نبی زاده  هدایت
 413. علیرضا نعیمی      محمد
 414. ابوالفضل نعمتی      علی اکبر
 415. ابوالقاسم ناصری نیا ؟
 416. مجتبی نادری      علی اکبر
 417. حسن وهابی      علی
 418. عزیزالله وحیدی    محمدحسن
 419. احمدرضا واحدی     ابوالفضل
 420. حسن هادی       ابوالفضل
 421. مصطفی همتی      گلعلی
 422. محمد همتی      سیافعلی
 423. پرویز همدانیان  ؟
 424. علی یونسی بهار             نصرت الله
 425. ابراهیم یانالی       حسین
 426. علی یوسفی کمالی         قدرت الله
 427. فیروز یحیوی     محمدباقر
 428. ابراهیم یونسی پور              یوسف
 429. هدایت یوسفی    ابوالفضل
 430. مجید یوسفی    احمد
 431. محمدحسین یوسفی نژادی          علی اصغر
 432. علیرضا یوسفی    اسدالله
 433. سید محمد یحیوی     عبدالحسین
 434. محمدرضا یکه فلاح رضا
 435. حسین اجاقی      محمود
 436. حمیدرضا امیری وحید فضل الله
 437. محمدعلی پرستار     سلطانعلی
 438. نعمت الله حیدری مقدم          موسی
 439. بابا خزایی کوهپر          امیر
 440. رضا درجزینی سرخوش
 441. عبدالله سبزعلیپور              ملک
 442. جاوید سرگشته  فیروز
 443. محمود سلیمانی راد            حسین
 444. سید ماشاالله سیدآقامدنی           سید جواد
 445. کریم نعیمی      محمد
 446. ابراهیم یابانی       حسین
 447. مجید یوسفی    ابوالفضل
 448. ناصر دوستی    نادعلی
 449. سید حمید دهقانی    اکبر
 450. اکبر دهقان     رمضان؟
 451. نادر داداشی    نورالله
 452. یعقوبعلی داوری قدیر
 453. سید قاسم حیدری    محمود
 454. صفدر حقیقی    مرتضی
 455. امیر حاتمی     حسین
 456. داود حسین جعفری        محمدابراهیم
 457. حمیدرضا افشاری محمدرضا
 458. جمشید اردهی     رحمت الله
 459. اصغر اسکندری               حسین
 460. علیرضا آملی        غلامحسین
 461. محمود ایزدیار     احمد
 462. عباس افشار       محمدابراهیم
 463. مصطفی اکار          علی اکبر
 464. احمد اشرف      حسین
 465. علیرضا اسماعیل زاده         عزیز
 466. علی اینانلو      حمزعلی

 

مشاهده بیشتر
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها