با ما در ارتباط باشید : 09199726467

شهدا


                                                             

 

الف

شهید ابراهیم آرامش

نام پدر: علی اصغر – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید مجید آرمیون

نام پدر: نقی | شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید محمدباقر آقا احمدی

نام پدر: ابوطالب – شهادت: ۱۵ تیر ۱۳۶۶ – ماووت – دوقلو – تکمیلی نصر ۴

شهید محمد آقاخانی

نام پدر: عباسعلی – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید امیر آقاخانی مسعود

نام پدر: حمید – شهادت: ۱5 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید محمدباقر آقایی

نام پدر: جهانگیر | شهادت: ۱۳۶۶/۴/4 – سردشت – شناسایی نصر ۵

شهید یدالله آقایی میبدی

نام پدر: علی اکبر | شهادت: ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید علیرضا آملی

نام پدر: غلامحسن | شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید علیرضا ابراهیمی

نام پدر: علی – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید محسن ابراهیمی ورکیانی

نام پدر: عبدالله – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید رضا ابوالحسنی

نام پدر: اسکندر – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید حسین اجاقی

نام پدر: محمود – شهادت: ۱۶ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید حسین احدی

نام پدر: یوسفعلی – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید ناصر احمدپور ساروقی

نام پدر: نوروز علی | شهادت: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۵ – شرهانی – شرهانی

شهید مرتضی احمدتبار بائی

نام پدر: قربانعلی – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید مهدی احمدزاده دلخوش

نام پدر: حسن – شهادت: ۱۸ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید علیرضا احمدوند

نام پدر: محمد – شهادت: ۴ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید محمد احمدی

نام پدر: علی اکبر – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید علی محمد اخلاص مند

نام پدر: قاسم – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید محمدحسن اخی

نام پدر: مصطفی – شهادت: ۱۵ شهریور ۱۳۶۵ – حاج عمران – پدافندی کربلای ۲

شهید سعید اربابی

نام پدر: مصطفی – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید محسن ارغنده

نام پدر: محمود | شهادت: ۲۹ آذر ۱۳۶۵ – اردوگاه کوثر – آموزش کربلای ۴

شهید غلامرضا (مسعود) استنکافی

نام پدر: منصور | شهادت: ۱5 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید محمدرضا اسدی رازی

نام پدر: حمزه – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید سیاوش (مسلم) اسدی رازی

نام پدر: حمزه – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – کربلای ۸

شهید ابوالفضل اسفندیاری

نام پدر: مشهدی اصغر – شهادت: ۵ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید علی اسفندیاری

نام پدر: غلام – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید اصغر اسکندری

نام پدر: حسین – شهادت: ۱۰ تیر ۱۳۶۵ – مهران – مرحله اول کربلای 1

شهید پرویز اسکندری

نام پدر: علی حسین – شهادت: ۳ بهمن – شلمچه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید خداوردی اصفهانی

نام پدر: یدالله – شهادت: ۱۵ تیر ۱۳۶۶ – ماووت – دوقلو – تکمیلی نصر ۴

شهید حسین اصل روستا

نام پدر: نعمت – شهادت: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۵ – فکه – سیدالشهدا

شهید سید علی محمد اعتصامی رنانی

نام پدر: عبدالله – شهادت: ۲۶ دی ۱۳۶۶ – ماووت – قمیش – بیت المقدس ۲

شهید سید محمود اعتصامی رنانی

نام پدر: محمدعلی – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید سید مصطفی اعتصامی رنانی

نام پدر: عبدالرسول – شهادت: ۲۵ دی ۱۳۶۶ – ماووت – قمیش – بیت المقدس ۲

شهید سید عبدالمطلب افتخاری

نام پدر: سید احمد – شهادت: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۵ – شرهانی – شرهانی

شهید حسین افراشته

نام پدر: محمد – شهادت: ۱۵ تیر ۱۳۶۶ – ماووت – دوقلو – تکمیلی نصر ۴

شهید اسماعیل افشار

نام پدر: فرهاد | شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید عباس افشار رضایی

نام پدر: محمدعلی – شهادت: ۱۵ تیر ۱۳۶۶ – ماووت – دوقلو – تکمیلی نصر ۴

شهید ناصر اکبری

نام پدر: عباس – شهادت: 21 دی ۱۳۶۵ – شلمچه – کربلای ۵ (نیاز به تحقیق)

شهید ابراهیم اکبریان

نام پدر: حفظ الله – شهادت: ۲۵ دی ۱۳۶۶ – ماووت – قمیش – بیت المقدس ۲

شهید حشمت الله اکبریان

نام پدر: حفظ الله | شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ – شلمچه – عملیات کربلای ۵

شهید نقدعلی الیاسی

نام پدر: سلیمان – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید امیرحکمت امیدوار

نام پدر: خسرو – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید فریبرز امیرکاویانی

نام پدر: فریدون – مجروحیت: 3 بهمن ۱۳۶۵ – شهادت: 18 بهمن 1365 – جزیره صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید حمیدرضا امیری وحید

نام پدر: فضل الله – شهادت: ۱۳ تیر ۱۳۶۵ – مهران – مرحله اول کربلای ۱

شهید امیر امین آبشوری

نام پدر: کاظم | شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ – شلمچه – مرحله دوم عملیات کربلای ۵

شهید قربان امین پور

نام پدر: صادق – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید محمد امین پور

نام پدر: کاظم – شهادت: ۲۶ فروردین ۱۳۶۵ – فاو – پدافندی فاو

شهید ولی الله اندامی

نام پدر: حبیب الله | شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید احمد اوریات

نام پدر: حسین – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید حسین ایزدبین

نام پدر: ناصر – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید خدابخش ایمانی

نام پدر: درویش – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید محسن ایوبی

نام پدر: علی حسین | شهادت: ۱۳۶۶/۴/4 – سردشت – شناسایی نصر ۵

 

ب

شهید امرالله بابابزرگی

نام پدر: عزیزمراد – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید روح الله بابابزرگی

نام پدر: عزیزمراد – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید محمد بابالو

نام پدر: حسینعلی – شهادت: ۳ مرداد ۱۳۶۷ – شلمچه – دفاع سراسری

شهید رضا بابایی

نام پدر: علی اصغر – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

جانباز شهید مصطفی بابایی

مجروحیت: 25 دی 1366 – ماووت – بیت المقدس 2 – شهادت: 6 آبان 1401

شهید بهمن باغچی

نام پدر: غلامحسن – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید حمید باقری

نام پدر: علی – شهادت: ۱۵ تیر ۱۳۶۶ – ماؤوت – دوقلو – تکمیلی نصر ۴

شهید سعید باقری راد

نام پدر: محمود – شهادت: ۱۶ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – عملیات خیبر

شهید یوسف بچه خورشید

نام پدر: اسلام – مجروحیت: فروردین ۱۳۶۵ – فاو – شهادت: ۸ تیر ۱۳۷۹

شهید منصور بحیرایی

نام پدر: تیمور – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – مرحله دوم کربلای ۵

شهید علی بختیاری

نام پدر: رشید – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید مهدی بختیاری دوست

نام پدر: حسین – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید علی اکبر بخشی پور

نام پدر: علی محمد – شهادت: ۱۸ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید قربانعلی بدرخانی

نام پدر: سیف الله – شهادت: ۲۵ دی ۱۳۶۶ – ماووت – قمیش – بیت المقدس ۲

شهید علی برخورداری

نام پدر: عین الله – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید غلامحسین برز آبادی فراهانی

نام پدر: محمد تقی – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید رحیم برقی

نام پدر: کریم – شهادت: ۱5 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید نقی بغدادی

نام پدر: شعبانعلی – شهادت: ۱5 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید محمدعلی بقار نصرآبادی

نام پدر: یدالله – شهادت: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۷ – ماووت – شیخ محمد – بیت المقدس ۶

شهید قربانعلی (سعید) بورقی

نام پدر: مرتضی – شهادت: ۶ اردیبهشت ۱۳۶۵ – فاو – پدافندی فاو

شهید محمدرضا بورقی

نام پدر: علی – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید قربانعلی بهرامی

نام پدر: اسماعیل – شهادت: ۱7 اسفند 1362 – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید جهانبخش بیات

نام پدر: جهانشاه – شهادت: ۲۵ فروردین ۱۳۶۵ – فاو – پدافندی فاو

شهید کتابعلی بیات

نام پدر: سیف علی – شهادت: ۱5 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید وحید بیات

نام پدر: مردان – شهادت: ۲۵ دی ۱۳۶۶ – ماووت – قمیش – بیت المقدس ۲

شهید داوودعلی بیگ وردی

نام پدر: محمدحسن – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله سوم کربلای ۵

 

پ

شهید مهدی پارسا

نام پدر: محرمعلی – مجروحیت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱ – شهادت: ۳۱ مرداد ۱۳۶۵

شهید علی پازوکی

نام پدر: ابوالحسن – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید یوسف پاشا موسی آبادی

نام پدر: علی پناه – شهادت: 13 اردیبهشت 1365 – فکه – سیدالشهدا

شهید محمدعلی پرستار

نام پدر: سلطانعلی – شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید عباس پرنده رضایی

نام پدر: نصرالله – شهادت: ۱۷ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید محمدرضا پلنگ زاده

نام پدر: ابراهیم – شهادت: ۴ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید مسعود پناهی

نام پدر: محمد – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید یونس پورابراهیم کلشتری

نام پدر: یحیی – شهادت: ۲۵ دی ۱۳۶۶ – ماؤوت – قمیش – بیت المقدس ۲

شهید محمود پورسلیمانی

نام پدر: احمد – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید ولی الله پولادی

نام پدر: یدالله – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم عملیات کربلای ۵

شهید حسین پهلوانی

نام پدر: حیدرعلی – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید رجبعلی پهلوانی

نام پدر: سلمان – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید عباس پیغامی نسب

نام پدر: عزیز – شهادت: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۷ – ماووت – شیخ محمد – بیت المقدس ۶

 

ت

شهید حسن تاجیک

نام پدر: غلامحسین – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید عباس تاجیک

نام پدر: غلام – شهادت: 9 اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید مهدی تراب اقدامی

نام پدر: محمد – شهادت: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۵ – فکه – سیدالشهدا

شهید سلمان ترابی

نام پدر: ابراهیم – شهادت: ۵ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید مرتضی ترکاشوند

نام پدر: فریدون – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید بهمن ترکیان

نام پدر: محمدحسن – شهادت: 14شهریور ۱۳۶۵ – حاج عمران – پدافندی کربلای ۲

شهید قربان تلوحسینی

نام پدر: محرمعلی – شهادت: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۷ – ماووت – آستروک – بیت المقدس ۶

شهید ضیغام تمجیدی جزیمق

نام پدر: حمید – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید امیر توکلی نجف آبادی

نام پدر: حسینعلی – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید حسین توکلی زاده

نام پدر: محمد – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید مهدی تیزقدم

نام پدر: پرویز – شهادت: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۷ – ماؤوت – شیخ محمد – بیت المقدس ۶

شهید مهدی تیموری

نام پدر: محمد | شهادت: ۱5 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

 

ث

شهید علی ثناجو

نام پدر: ولی الله – شهادت: ۴ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله سوم کربلای ۵

 

ج

شهید مهرداد (حسین) جامد

نام پدر: غلامرضا – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید یوسف علی جلالی

نام پدر: قربان – شهادت: ۲۵ دی ۱۳۶۶ – ماووت – قمیش – بیت المقدس ۲

شهید سید قاسم جلیلی

نام پدر: سید عباس – شهادت: ۳ مرداد ۱۳۶۷ – شلمچه جاده رضوی – دفاع سراسری

شهید علی جمیلی شبستری

نام پدر: محمد – شهادت: ۱۷ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید حمید جهانبخش

نام پدر: عبدالله – شهادت: 26 اردیبهشت 1367 – ماووت – شیخ محمد – بیت المقدس 6

 

چ

شهید حمیدرضا چابک

نام پدر: ولی الله – شهادت: ۳ مرداد ۱۳۶۷ – شلمچه – جاده رضوی – دفاع سراسری

شهید محمد چاووشی

شهادت: ۳ مرداد ۱۳۶۷ – شلمچه – جاده رضوی – دفاع سراسری (نیاز به تحقیق)

شهید خسرو چپردار

نام پدر: نصرت الله – شهادت: ۱4 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید محمد چپردار

نام پدر: قدرت الله – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید امیر چمنی

نام پدر: احمد – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ساحل اروندرود – والفجر ۸

 

ح

شهید مهدی حاج قاسمی

نام پدر: محمد – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید علیرضا حاجی صادقی

نام پدر: غلامحسین – شهادت: ۱۸ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید سعید (مجید) حاجی عسگری نوش آبادی

نام پدر: غلامرضا – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید جواد حاجی عسگری نوش آبادی

نام پدر: محمد – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید حسین حاجی قاسمی

نام پدر: حبیب – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴- ام الرصاص – والفجر ۸

شهید محرم حجرگشت

نام پدر: قربانعلی – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید داوود حسنی

نام پدر: جعفر – شهادت: ۱۸ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید مسعود حسنی

نام پدر: محسن – شهادت: ۱4 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید مهدی حسین رودباری

نام پدر: پرویز – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید سید حسن حسینی

نام پدر: سید محمد – شهادت: ۲۵ دی ۱۳۶۶ – ماووت – قمیش – بیت المقدس ۲

شهید سید مصطفی حسینی رنانی

نام پدر: سید حسن – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید سید رسول حسینی منش

نام پدر: اسماعیل – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

جانباز شهید منصور حشمدار

نام پدر: ابوالحسن – مجروحیت: 23 دی 1365 – مرحله دوم کربلای ۵ – شهادت: ۲۰ تیر ۱۳۹۵

شهید مصطفی حقیقی

نام پدر: محمود – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید اصغر حیدرخانی

نام پدر: علی – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید عباس حیدری شاهی

نام پدر: حسین – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید عباسعلی حیدری خلجی

نام پدر: محمدتقی – شهادت: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۷ – ماووت – شیخ محمد – بیت المقدس ۶

شهید علیرضا حیدری

نام پدر: تراب – شهادت: 20 فروردین 1366 – شلمچه – کربلای 8

شهید مسعود حیدری

نام پدر: محمدباقر – شهادت: ۱۷ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید محمدیار حیدری بلور

نام پدر: آقایار – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید نعمت الله حیدری مقدم

نام پدر: موسی – شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید محمدعلی حیدری منفرد

نام پدر: علی محمد – شهادت: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۵ – فکه – سیدالشهداء

شهید مولا مراد حیدریان

نام پدر: عباسعلی – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

 

خ

شهید جعفر خادمی

نام پدر: علی – شهادت: ۱۷ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید شهاب الدین خالصی

نام پدر: محمد – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید حسن خالقی پرست میکال

نام پدر: تیمور – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید حسن خان احمدلو

نام پدر: علی – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید اصغر خان محمدی فلاح

نام پدر: عزت الله – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید عبدالله خدابنده لو

نام پدر: عباسعلی – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید علی خراسانی

نام پدر: ابوالفضل – شهادت: 23 دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید علیرضا خراسانی

نام پدر: علی اصغر – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید ایرج خرم‌جاه

نام پدر: احسان الله – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید بابا خزایی کوهپر

نام پدر: امیر – شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید افضل خسرو چوپان

نام پدر: بهرام – شهادت: ۱4 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید علیرضا خطیبی نیا

نام پدر: محمد – شهادت: ۱۷ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید ابراهیم خلج

نام پدر: محمود – شهادت: ۲۵ دی ۱۳۶۶ – ماووت – قمیش – بیت المقدس ۲

شهید غلامعلی خوشبخت

نام پدر: حسین – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید بهرامعلی خوشنامی

نام پدر: فتح الله – شهادت: ۱۵ تیر ۱۳۶۶ – ماووت – دوقلو – تکمیلی نصر ۴

شهید اسدالله خوشه گیر

نام پدر: صفت الله – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید غلامرضا خیری پور

نام پدر: اصلان – شهادت: ۲۴ اردیبهشت 1365 – شرهانی شرهانی

شهید حبیب خیری پیله رود

نام پدر: توکل – شهادت: ۱۶ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

 

د

شهید امرالله دادخواه عسگرانی

نام پدر: نورالله – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید عبدالحسین داستان

نام پدر: حیدر – شهادت: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۷ – ماووت – شیخ محمد – بیت المقدس ۶

شهید رضا درجزینی

نام پدر: سرخوش – شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید مجتبی درویشان

نام پدر: مرتضی – شهادت: ۱۸ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید علیرضا دره باغی

نام پدر: اسماعیل – شهادت: ۱۵ تیر ۱۳۶۶ – ماووت – دوقلو – تکمیلی نصر ۴

شهید الله یار دکامی

نام پدر: غلامعلی – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید حمیدرضا دلیلی دیداری

نام پدر: محمدباقر – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید جهانبخش دوست

نام پدر: کرم بخش – شهادت: ۱۲ شهریور ۱۳۶۵ – حاج عمران – پدافندی کربلای ۲

جانباز شهید سعید دولتی

نام پدر: محمدتقی – مجروحیت: ۲۲ دی ۱۳۶۵ – عملیات کربلای ۵ – شهادت: ۶ دی ۱۳۷۹

شهید سید حمید دهقانی

نام پدر: سید اکبر – شهادت: ۱۱ تیر ۱۳۶۵ – مهران – مرحله اول کربلای ۱

شهید غلامحسین دهقانی زاده بغدادآباد

نام پدر: ابوطالب – شهادت: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۷ – ماووت – شیخ محمد – بیت المقدس ۶

شهید محمدحسین دهقانی

نام پدر: خانعلی – شهادت: 15 تیر 1366 – ماووت – دوقلو – تکمیلی نصر 4

شهید محمدرضا دهقانی اشکذری

نام پدر: مهدی – شهادت: ۱5 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید غلامرضا دیانی

نام پدر: حسین – شهادت: ۱۵ تیر ۱۳۶۶ – ماووت – دوقلو – تکمیلی نصر ۴

 

ذ

شهید ایوب ذوقی

نام پدر: یعقوب – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

 

ر

شهید خانعلی راهی

نام پدر: سلطانعلی – شهادت: ۱5 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید محمدرضا رجبی

نام پدر: علی غدیر – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴- ام الرصاص – والفجر ۸

شهید مهدی رجبی

نام پدر: علی – شهادت: ۱۸ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید حسن رحمانی فرشباف

نام پدر: محمد – شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید احمد رستمی بابا

نام پدر: حسن – شهادت: ۱5 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید لطف الله رشوند

نام پدر: باب الله – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید محمود رضاپور نصرآباد

نام پدر: علی – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید داوود رضازاده آذری

نام پدر: بابا – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید عبدالله رضاقلی

نام پدر: امان الله – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید سعید رضایی نیری

نام پدر:عباس – شهادت: ۱5 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید کمیل رضایی

نام پدر: یدالله – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید محمدعلی رضایی تجرق

نام پدر: باب الله – شهادت: ۱۱ تیر ۱۳۶۵ – مهران – مرحله اول کربلای ۱

شهید علی رضایی اصل

نام پدر: حسن – شهادت: ۱۵ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید مهدی رضاییان

نام پدر: محمدحسین – شهادت: ۲۰ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید محمدرضا رعیت رکن آبادی

نام پدر: علی اکبر – شهادت: ۱۴ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید ابوالفضل رفیعی

نام پدر: حبیب الله – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید عبدالحمید رمضان نیا

نام پدر: شعبانعلی – شهادت: ۱۴ تیر ۱۳۶۶ – ماووت – دوقلو – تکمیلی نصر ۴

شهید جمشید (رضا) رنجبر

نام پدر: امیر – شهادت: ۱4 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید عباس روزبهانی

نام پدر: مرتضی – شهادت: ۲۵ دی ۱۳۶۶ – ماووت – قمیش – بیت المقدس ۲

شهید جواد رهبر دهقان

نام پدر: ماشالله – شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید محمدعلی ریاحی

نام پدر: ابوالفضل – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید قاسم رئیس میرزایی

نام پدر: اسدالله – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

 

ز

شهید محمد جعفر زارع رشکوییه

نام پدر: حسین – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

جانباز شهید محمود زارع بنادکوکی

نام پدر: حسین – مجروحیت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸ – شهادت: ۱ دی ۱۳۷۰

شهید ابوالقاسم زارع بنادکوکی

نام پدر: محمد – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید حسین زارع پور کجانی

نام پدر: حبیب – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید حسین زارعین

نام پدر: مهدی – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید مرتضی زاهد صمیمی

نام پدر: محمد – شهادت: ۱۴ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید احمد زرعی کار

نام پدر: میرزا حسین – شهادت: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۷ – ماووت – شیخ محمد – بیت المقدس ۶

شهید مرتضی زرنانی

نام پدر: محرمعلی – شهادت: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۵ – فکه – سیدالشهدا

شهید محمود زمانیان نجف آباد

نام پدر: حسین – شهادت: ۱4 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

 

س

شهید غلامعلی ساجدی

نام پدر: شعبان – شهادت: ۵ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید عبدالله سبزعلی‌پور

نام پدر: ملک – شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید فرامرز (داوود) سخایی پور

نام پدر: خالق – شهادت: ۱۶ تیر ۱۳۶۶ – ماووت – دوقلو – تکمیلی نصر ۴

شهید علی سرافراز

نام پدر: ابوالفضل – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید عبدالله سرایی

نام پدر: محمد – شهادت: ۱۴ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید مهدی سرپاس

نام پدر: موسی – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید رضا سرخیل

نام پدر: ولی – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید قربانعلی سلطان آبادی

نام پدر: مرادعلی | شهادت: ۱۸ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید علیرضا سلطان پور

نام پدر: صمدالله | شهادت: ۲۹ آذر ۱۳۶۵ – آمادگی برای کربلای ۴ – اردوگاه کوثر

شهید محسن سلطانی

نام پدر: علی اصغر – شهادت: ۴ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید جواد سلیمی

نام پدر: رضا – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید مجید سلیمی

نام پدر: حسین – شهادت: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۷ – ماووت – شیخ محمد – بیت المقدس ۶

شهید غلامعلی سوارآبادی

نام پدر: امام وردی – شهادت: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۵ – فکه – سیدالشهدا

شهید خسرو سهیمی

نام پدر: نصرت الله – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید محمدرضا سیار

نام پدر: هوشنگ – شهادت: ۱۵ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید علیرضا سیاوش

نام پدر: رحمن – شهادت: ۱8 اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید سید ماشاءالله سید آقا مدنی

نام پدر: سید جواد | شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید سید زکریا سید میرزایی

نام پدر: سید احسان – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید سید یحیی سیدی

نام پدر: حسن – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

 

ش

شهید حمیدرضا شادلو

نام پدر: غلامرضا – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید محمد شادمهر

نام پدر: رمضان – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید جواد شاعری

نام پدر: ذلفعلی – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید جلال شاکری حسین آباد

نام پدر: رضا – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید امیر شاه حاتمی

نام پدر: حسین – شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید علی شاه علی ده آبادی

نام پدر: حسینعلی – شهادت: ۳ مرداد ۱۳۶۷ – شلمچه – جاده رضویه – دفاع سراسری

شهید علیرضا شایسته

نام پدر: اسدالله – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید مسعود شجاعی

نام پدر: یونس – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید سید مهدی شریفی

نام پدر: سید محمد – شهادت: 21 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید یعقوب شعاعی

نام پدر: محمد – شهادت: ۷ مرداد ۱۳۶۸ – سد دز

شهید مهدی شقاقی وند

نام پدر: محمدتقی – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید مجید شمشیری

نام پدر: محمود – شهادت: ۳ مرداد ۱۳۶۷ – شلمچه – جاده رضوی – دفاع سراسری

شهید علی شهابی

نام پدر: محمدباقر – شهادت: ۱۸ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید ابراهیم شهبازی

نام پدر: موسی – شهادت: ۱5 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید صمد شهبازی

نام پدر: احمدرضا – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید رضا شهرانی

نام پدر: اکبر – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید محمد شیخی

نام پدر: حسین آقا – شهادت: 23 دیماه ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵ (تاریخ نیاز به تحقیق دارد)

شهید منوچهر شیدایی

نام پدر: علی اکبر – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

 

ص

شهید منصور صادقپور

نام پدر: یدالله – شهادت: ۱4 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید مصطفی صادقی

نام پدر: غلامرضا – شهادت: ۱۵ تیر ۱۳۶۶ – ماووت – دوقلو – تکمیلی نصر ۴

شهید احمد صالحی اسمعیل گاوری

نام پدر:عسگر – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید محمدحسین صدیقی

نام پدر: علی اصغر – شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید امیرحسین صفاری

نام پدر: محمدرضا – شهادت: ۱۴ تیر ۱۳۶۶ – ماووت – دوقلو – تکمیلی نصر ۴

شهید علی اکبر صفری

نام پدر: عباس – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید سید حسین صفوی

نام پدر: سید صدرالدین – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید سید قوام صفی خانی

نام پدر: میرمطلب – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید فرهاد صیادی موبندان

نام پدر: مهدی – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید عباسعلی صیدآبادی

نام پدر: عسگر – شهادت: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۵ – شرهانی

 

ط

شهید رجبعلی طارمی

نام پدر: غیبعلی – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید اسفندیار (محمودرضا) طاعتی

نام پدر: محمد – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید محمدابراهیم طالبی

نام پدر: علی – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید مهدی طالبی پور

نام پدر: غلامحسین – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید علی اصغر طالبی متین

نام پدر: احمد – شهادت: ۱5 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید محمد طاهری معین

نام پدر: اهلعلی – شهادت: ۳ مرداد ۱۳۶۷ – جاده رضوی – دفاع سراسری

شهید سید رضا طباطبایی

نام پدر: سید جلال – شهادت: ۱5 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید ابراهیم طلعت

نام پدر: قاسم – شهادت: ۱۷ اسفند 1362 – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید نادعلی طلعتی

نام پدر: مردعلی – شهادت: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۵ – فکه – سیدالشهدا

شهید منصور طهماسبی چانلو

نام پدر: ابراهیم – شهادت: ۱۶ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

 

ظ

شهید حسین ظهوریان

نام پدر: محمداسماعیل – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

 

ع

شهید قنبر عاشوری

نام پدر: حیدر | شهادت: ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ – ماووت عراق – بیت المقدس ۲

شهید مجید عاشوریان قلعه نویی

نام پدر: محمد موسی – شهادت: ۱۸ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید رضا عامری

نام پدر: قربانعلی – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید امیرحسین عباسی کجانی

نام پدر: حبیب الله – شهادت: ۱5 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید مجتبی عباسی

نام پدر: علی اکبر – شهادت: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۷ – ماووت – شیخ محمد – بیت المقدس ۶

شهید محمدعلی عباسی

نام پدر: نجف – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید نبی الله عباسی

نام پدر: مقصود – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید منصور عباسی کیان

نام پدر: محمدجعفر – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید علی عبدالله پور

نام پدر: یعقوب – شهادت: اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید رضا عبدالمحمد

نام پدر: براتعلی – شهادت: ۳ مرداد ۱۳۶۷ – شلمچه – جاده رضوی – دفاع سراسری

شهید حسین عبدالمالکی

نام پدر: نورمراد – شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید سید اکبر عبدی

نام پدر: سید عبدالله – شهادت: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۷ – ماووت – شیخ محمد – بیت المقدس ۶

شهید شاهرخ (حسین) عبدی

نام پدر: محسن – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید سید امیرحسین عربی

نام پدر: قربان – شهادت: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۷ – ماووت – آستروک – بیت المقدس ۶

شهید احمد عسگری

نام پدر: محمدقلی – شهادت: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۵ – فکه – سیدالشهدا

شهید مهدی عشیری

نام پدر: مشیر – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید منوچهر (صادق) عطایی

نام پدر: یدالله – شهادت۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید کامران (عباس) علی حسین زاده

نام پدر: قربانعلی – شهادت: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۵ – فکه – سیدالشهدا

شهید امیر علیزاده

نام پدر: احمد – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید فرشید (حسین) علیزاده

نام پدر: جمشید – شهادت: ۱۳ اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید حسن علیزاده قشقایی

نام پدر: محمود – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید هوشنگ علیزاده مغانی

نام پدر: بهلول – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید علی آقا عنایتی

نام پدر: صفرعلی – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید مهدی عین اللهی

نام پدر: محمدتقی – شهادت: 29 دی ۱۳۶۶ – ماووت – قمیش – بیت المقدس ۲

 

غ

شهید سید جعفر غضنفری

نام پدر: فضل الله | شهادت: ۱4 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید عباس غضنفری

نام پدر: حیدر – شهادت: ۱5 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید منصور غفوری

نام پدر: قنبرعلی – شهادت: ۴ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید سعید غلامرضایی

نام پدر: محمدکاظم – شهادت: ۱4 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید امامعلی غلامی

نام پدر: قربان – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید حسین غلامی

نام پدر: جعفر – ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۵ – فکه – سیدالشهدا

شهید ناصر غلامی

نام پدر: نجف علی – شهادت: ۱۸ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

 

ف

شهید احمد فاتحی

نام پدر: لطفعلی – شهادت: ۲۵ دی ۱۳۶۶ – ماووت – قمیش – بیت المقدس ۲

شهید حمید فاضل بجستانی

نام پدر: اسحاق – شهادت: ۱۴ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید امیر فتاح زاده

نام پدر: نورالله – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید نیازعلی فتحی

نام پدر: حیدر – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید مجید فرد طاهری

نام پدر: رضا – شهادت: ۱5 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید مسعود فرشادی

نام پدر: مهدی – شهادت: ۲۰ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید پرویز فرمانی تکلاته

نام پدر: علی اکبر – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید عباس فروزنده

نام پدر: عزیزالله – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید نبی الله فرهودی

نام پدر: روح الله – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید اکبر فریدونی ولاشجردی

نام پدر: جانعلی – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید حسین فریدونی

نام پدر: محمدحسین – شهادت: ۲۵ دی ۱۳۶۶ – ماووت – قمیش – بیت المقدس ۲

شهید مرتضی فقانی عصمت آبادی

نام پدر: عیسی – شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید محمد فلاح

نام پدر: عزیزالله – شهادت: ۳ مرداد ۱۳۶۷ – شلمچه – جاده رضوی – دفاع سراسری

شهید مجتبی فلاحی

نام پدر: کاظم – شهادت: ۱7 تیر 1365 – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای 1

شهید علی فیروزگاه

نام پدر: قادر – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید عباس فیض آبادی فراهانی

نام پدر: ذبیح الله – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

 

ق

شهید حجت الاسلام احسان قاسم پور راوندی

نام پدر: محمود – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید داوود قاسمی

نام پدر: آقاوزیر – شهادت: ۱۷ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید حسن قاسمی نژاد

نام پدر: احمد | شهادت: ۱ مرداد ۱۳۶۷ – شمال پادگان حمید – دفاع سراسری

شهید محمدرضا قائم مقامی

نام پدر: نصرالله | شهادت: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۵ – شرهانی – شرهانی

شهید مهدی قائمی تهرانی

نام پدر: غلامحسین – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید جعفر قربان نایینی

نام پدر: حسن – شهادت: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۵ – شرهانی – شرهانی

شهید حمید قربانی

نام پدر: امیر – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید حجت الله قربانی خصلت

نام پدر: محمد – شهادت: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۵ – شرهانی

شهید علی قربانی فیروزکوهی

نام پدر: غلامعلی – شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید بایرام‌علی قره داغی

نام پدر: احمد – شهادت: ۶ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید سید جمال قریشی

نام پدر: سید جلال – شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید سید علی اصغر قریشی

نام پدر: سید محمد – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید حسن قهرمانی

نام پدر: محمد – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

 

ک

شهید حسین کاشانی اسدی موخری

نام پدر: علی محمد – شهادت: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۵ – فکه – سیدالشهدا

شهید محمد کاشانی اسدی موخری

نام پدر: علی محمد – شهادت: ۱۸ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید سید مجید کاظمی

نام پدر: اسماعیل – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید علی اکبر کاکاوند

نام پدر: عطاءلله – شهادت: 17 اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید کاظم کاهه

نام پدر: عباسعلی – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید عادل کبیری فر

نام پدر: عبدالله – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید حسین کثیری

نام پدر: محمد – شهادت: ۱۶ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید محمدعلی کرامتی نیا

نام پدر: حسین – شهادت: ۱۱ تیر ۱۳۶۵ – مهران – مرحله اول کربلای ۱

شهید سعید کربلایی صالح

نام پدر: اصغر – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید محمدحسین کرمانی

نام پدر: علی اکبر – شهادت: 12 بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵ (تاریخ نیاز به تحقیق دارد)

شهید اصغر کریمی

نام پدر: ابراهیم – شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید اکبر کریمی

نام پدر: ابراهیم – شهادت: ۱4 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید ابوالقاسم کشمیری اسفندآبادی

نام پدر: الیاس – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید سید حسن کلانتر گوشه

نام پدر: سید احمد – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید امیررضا کلثومی

نام پدر: علی – شهادت: ۱۸ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید عطاءالله کلهر

نام پدر: رحمت الله – شهادت: ۱۵ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید نبی الله کمالی دهقان

نام پدر: ذبیح الله – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید عبدالحسن کمالی

نام پدر: محمدعلی – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید محمدسعید کناری

نام پدر: عبدالعزیز – شهادت: ۵ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید داوود (علی) کوثری

نام پدر: نعمت الله – شهادت: ۱۵ تیر ۱۳۶۶ – ماووت – دوقلو – تکمیلی نصر ۴

شهید الله کرم کولیوند

نام پدر: علی – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

جانباز شهید علیداد کولیوند

نام پدر: ماشالله – مجروحیت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵ – شهادت: ۱۷ آذر ۱۳۹۹

جانباز شهید محمدحسن کولیوند

نام پدر: علی پاشا – مجروحیت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵ – شهادت: ۱۶ دی ۱۳۹۳

شهید محمد کولیوند

نام پدر: لطیف – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید محمد کولیوند

نام پدر: مرادعلی – شهادت: ۱۸ دی ۱۳۶۶ – ماووت – دوقلو – نصر ۴

شهید علی کوه خیل

نام پدر: محمدرضا – شهادت: ۳ مرداد ۱۳۶۷ – شلمچه – جاده رضوی – دفاع سراسری

شهید سهراب کیا

نام پدر: حجت الله – شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید علی کیا روستا

نام پدر: ایمانعلی – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید رحمان کیان

نام پدر: علی اصغر – شهادت: ۲۵ دی ۱۳۶۶ – ماووت – قمیش – بیت المقدس ۲

شهید سید مصطفی کیائی جمالی

نام پدر: سید مرتضی – شهادت: ۱۵ تیر ۱۳۶۶ – ماووت – دوقلو – تکمیلی نصر ۴

شهید محسن کیانی

نام پدر: حسن – شهادت: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۷ – ماووت – شیخ محمد – بیت المقدس ۶

 

گ

شهید مرتضی گودرزی

نام پدر: کریم – شهادت: ۱۵ تیر ۱۳۶۶ – ماووت – دوقلو – تکمیلی نصر ۴

 

ل

شهید حکمت الله لشینی

نام پدر: محمود – شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

 

م

شهید حسن مامانی

نام پدر: بشیر – شهادت: ۲۵ دی ۱۳۶۶ – ماووت – قمیش – بیت المقدس ۲

شهید محمدقلی ماندنی

نام پدر: علی – شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید مهدی ماهوت فروش‌ها

نام پدر: غلامرضا – شهادت: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۵ – فکه – سیدالشهدا

شهید مهدی ماهوری

نام پدر: مصطفی – شهادت: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۷ – ماووت – شیخ محمد – بیت المقدس ۶

شهید داوود محسنی دره بیدی

نام پدر: ابوالفضل – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید حسن محمدی

نام پدر: حسینعلی – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید شهرام محمدی دارستانی

نام پدر: محمد – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید علی محمدی

نام پدر: تیمور – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید جوانشیر (غلام عباس) محمدی

نام پدر: فرهاد – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید مسلم محمدی

نام پدر: موسی – شهادت: ۱5 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید ولی الله محمدی

نام پدر: حبیب الله – شهادت: ۱۶ اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید محمد محمدی همدانی

نام پدر: خلیل – شهادت: ۱5 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید جعفر محمودنیا (محمود علفی)

نام پدر: آقا – شهادت: ۴ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید غلامحسین محمودی

نام پدر: محمدصادق – شهادت: ۱۳ شهریور ۱۳۶۵ – حاج عمران – پدافندی کربلای ۲

شهید احمد مرادی دمنه

نام پدر: حیدرعلی – شهادت: ۴ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید علی اصغر مرادی

نام پدر: محمدعلی – شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید سید حبیب مرتضوی اشکذری

نام پدر: سید رضا – شهادت: ۴ مرداد ۱۳۶۷ – شلمچه – جاده رضوی – دفاع سراسری

شهید علیرضا مرزبان صدیق

نام پدر: حیدرعلی – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید فرهاد مروتی

نام پدر: عزت الله – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید اسماعیل مسلمی بی هندی

نام پدر: منصور – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید علی اصغر مسلمی

نام پدر: علی جان – شهادت: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۷ – ماووت – شیخ محمد – بیت المقدس ۶

جانباز شهید حمیدرضا مشایخی

نام پدر: حسین – مجروحیت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸ – شهادت: ۳۰ دی ۱۳۶۷

شهید محمدعلی مصطفایی

نام پدر: وجیه الله – شهادت: ۱5 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید محمدرضا مصطفی

نام پدر: قربانعلی – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید امیرسیاوش مطلع

نام پدر: جلال – شهادت: ۱3 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید حاج مراد معارف وند

نام پدر: حسین مراد – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید محمد معارف وند

نام پدر: حسین مراد – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید نبی الله معدنی پور

نام پدر: باب الله – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید علی معروف خانی

نام پدر: عباس – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید رضا معصومی

نام پدر: جواد – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید حمید ملارضا

نام پدر: محرم – شهادت: ۱ مرداد ۱۳۶۷ – شمال پادگان حمید – دفاع سراسری

شهید نادر ملکی

نام پدر: محمد – شهادت: ۱۱ تیر ۱۳۶۵ – مهران – مرحله اول کربلای ۱

شهید بهرام ممنونی

نام پدر: سلیم – شهادت: ۱۸ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید سید اسلام موسوی

نام پدر: سید سجاد – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید حسین مولایی

نام پدر: صفرعلی – مجروحیت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – شهادت: ۲۶ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید علی مهاجری امیری

نام پدر: ابوالقاسم – شهادت: ۱4 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید منصور مهدی

نام پدر: محمود – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید شفیع مهدی زاده

نام پدر: مهدی – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید علی مهرانی

نام پدر: حمدالله – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید کریم مهرنظری

نام پدر: حسین – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید علی میرالی

نام پدر: احمد – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید حسن میرآخوری

نام پدر: سلمان – شهادت: ۲۵ دی ۱۳۶۶ – ماووت – قمیش – بیت المقدس ۲

شهید سید محمد میربزرگی

نام پدر: سید آقا جان – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید میر امیر میرحبیبی

نام پدر: سید آیت الله – شهادت: ۲۲ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید سید ابوالفضل میرحسینی

نام پدر: کاظم – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید احمدرضا میرحسینی

نام پدر: محمدحسین – شهادت: ۱5 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

شهید محمد میرزاجوادخان

نام پدر: محمود – شهادت: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۵ – فکه – سیدالشهدا

 

ن

شهید وحید ناحی

نام پدر: محمد – شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید حبیب (علیرضا) ناصر دهقان

نام پدر: کرمعلی – شهادت: ۱۹ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله اول کربلای ۵

شهید بهمن (میثم) نجفی

نام پدر: نوروزعلی – شهادت: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۷ – ماووت – شیخ محمد – بیت المقدس ۶

شهید محرمعلی نجفی پور

نام پدر: محمدعلی – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید سبحان نصیری تجره رودی

نام پدر: ابوالحسن – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید ذبیح الله نظری

نام پدر: بهمن – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید محسن نظری خواه

نام پدر: غلام – شهادت: ۶ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید محمدرضا نعلبندی

نام پدر: صیاد – شهادت: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۵ – شرهانی – شرهانی

شهید ابوالفضل نعمتی مصلح آبادی

نام پدر: علی اکبر – شهادت: 6 بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله سوم کربلای ۵ (تاریخ نیاز به تحقیق دارد)

شهید علی محمد نعمتی

نام پدر: معراج علی – شهادت: 3 بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید حسن نیاکان

نام پدر: حاج آقا – شهادت: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۷ – ماووت – شیخ محمد – بیت المقدس ۶

شهید اکبر نیرویان

نام پدر: محمد – شهادت: ۱۷ اسفند ۱۳۶۲- جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید منصور نیک فلاح

نام پدر: حسین – شهادت: 19 دی 1365 – شلمچه – مرحله اول کربلای 5

شهید مهدی نیلی

نام پدر: غلامرضا – شهادت: ۱4 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

 

و

شهید علی اکبر واعظ

نام پدر: عسگر – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید قاسم (محسن) وثوق

نام پدر: اسماعیل – شهادت: ۱۷ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید صفرعلی وحیدی

نام پدر: سلطانعلی – شهادت: ۱۸ فروردین ۱۳۶۶ – شلمچه – کربلای ۸

شهید محمدحسین وقاعی عصمت پناه

نام پدر: غلامعلی – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید احمد وقفی پناه

نام پدر: علی پناه – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید مرتضی ولی اللهی

نام پدر: ولی – شهادت: ۱5 اسفند ۱۳۶۵ – شلمچه – تکمیلی کربلای ۵

 

هـ

شهید حسن هادی پور

نام پدر: حسین – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید حسن هداوند میرزایی

نام پدر: نگاهدار – شهادت: ۱۷ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید محمد (شهریار) همت

نام پدر: احمد – شهادت: ۴ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید داوود همت زاده

نام پدر: عبادالله – شهادت: ۱۸ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر – رجعت: ۱۳۷۷

شهید محمد همتی

نام پدر: سیاف علی – شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید محمدتقی همتی

نام پدر: حسین – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

 

ی

شهید نوروز یاری

نام پدر: ارسلان – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید عباس یاوری فروشانی

نام پدر: نصرالله – شهادت: ۱۵ تیر ۱۳۶۶ – ماووت – دوقلو – تکمیلی نصر ۴

شهید حسن یداللهی

نام پدر: غلامحسین – شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ – مهران – قلاویزان – مرحله دوم کربلای ۱

شهید محمدرضا یزدانی نیکو

نام پدر: امیر – شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – والفجر ۸

شهید اکبر یزدیان حسین آبادی

نام پدر: محمد – شهادت: ۱۶ اسفند ۱۳۶۲ – جزیره مجنون – پدافندی خیبر

شهید فرمان یوسفی ایل ذوله

نام پدر: فرج الله – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵

شهید حشمت الله یوسفی ایل ذوله

نام پدر: قربت الله – شهادت: ۳ بهمن ۱۳۶۵ – شلمچه – شلحه صالحیه – مرحله سوم کربلای ۵

شهید محمد حسین یوسفی نژاد

نام پدر: علی اصغر – شهادت: ۲۳ دی ۱۳۶۵ – شلمچه – مرحله دوم کربلای ۵