با ما در ارتباط باشید : 09199726467

درباره گردان

 

گردان حضرت علي اکبر علیه السلام يکي از گردان‌هاي اصلي تيپ 10 حضرت سيدالشهداء (ع) بود که همزمان با تشکيل اين تيپ سرافراز پا به عرصه وجود نهاد. تيپ 10 سيدالشهداء (ع) که در اوائل فروردين ماه سال 1361 با عنوان تيپ 210 حضرت سيدالشهداء (ع) توسط شهيد والامقام محسن وزوايي و حکم شهيد عزيز برادر حاج داوود کريمي بنيانگذاري گرديد، به پيشنهاد حاج احمد متوسليان فرمانده تيپ محمد رسول الله (ص) و به دليل ضرورت‌هاي عمليات بيت المقدس با اين تيپ ادغام شد. اين دو تيپ در مجموعه ادغامي عمليات بيت المقدس را با موفقيت به انجام رساندند.
بعد از شهادت محسن وزوايي در عمليات بيت المقدس و اسارت حاج احمد متوسليان در لبنان، ضرورت تشکيل يک تيپ مستقل رزمي باعث گرديد در شهريور 1361 تيپ 10 سيدالشهداء مجددا با استعداد 4 گردان با نام‌هاي حضرت علي اکبر (ع)، حضرت علي اصغر (ع)، حضرت قمر بني هاشم (ع) و حضرت قاسم (ع) راه اندازي شده و فرماندهي آن به شهيد عزيز، حاج علي موحد دانش سپرده شود.
گردان حضرت علي اکبر از شهريور 61 تا شهريور 67 در اکثر مأموريت‌هاي تيپ سيدالشهداء (ع) حضوري مؤثر و تعيين کننده داشت و در اين مدت در 35 ماموريت آفندي و پدآفندي شرکت نموده و شهداي بسياري را تقديم اسلام عزيز کرده است که از ميان آنها مي‌توان به شهيد عزيز حاج علي گروسي، شهيد عزيز عليرضا آملي، شهيد سرافراز مسلم اسدي و… اشاره نمود.

دوران فعاليت گردان حضرت علي اکبر را مي‌توان به دو دوره‌ي کلي تقسيم بندي نمود:

 • قبل از عمليات عاشوراي 3 در سال 64 که اطلاعات دقيقي از آن دوره در دسترس نيست.
 • بعد از عاشوراي 3

در دوره نخست گردان حضرت علي اکبر (ع) در مأموريت‌هاي زير شرکت داشت:

 1. پدآفند منطقه عملياتي مسلم ابن عقيل
 2. عمليات والفجر مقدماتي
 3. عمليات والفجر 1
 4. عمليات والفجر 2
 5. عمليات والفجر 4
 6. عمليات خيبر در دو مرحله

در ضمن در اين دوران گردان حضرت علي اکبر(ع) يک مرحله نيز در گردان فرات (يگان دريايي) ادغام مي‌شود.

در دوره دوم نيز گردان در عمليات‌هاي زير شرکت نموده است:

 1. حضور غير مستقيم در عمليات عاشوراي 3 با مأمور شدن فرمانده و کادر گردان به واحد عمليات تيپ سيدالشهداء (ع) در مرداد 64 (فرماندهي گردان در اين مقطع به عهده شهيد جعفر محمدي و معاونين ايشان به ترتيب برادران: حاج حميد تقي زاده و حاج عباس رنجي بودند).
 2. اجراي عملیات پدافندی جزیره مجنون (شمالي) به مدت 25 روز در مهر 64.
 3. اجراي عمليات آفندي آبي ـ خاکي در جزيره ام الرصاص (والفجر 8) به فرماندهي حاج ابوذر خدابين و جانشيني برادر تقي زاده در بهمن 1364.
 4. اجراي عمليات پدآفندي در محور کارخانه نمک شهر فاو به مدت 25 روز در فروردين و ارديبهشت 1365 به فرماندهي حاج حميد تقي زاده و جانشيني حاج عباس رنجي.
 5. شرکت در عمليات سيدالشهداء (ع) در فکه در تاريخ 13 ارديبهشت 65 به فرماندهي حاج حميد تقي زاده.
 6. شرکت در پدآفند منطقه عمليات سيدالشهداء (ع) در دو محور فکه و تلمبه خانه.
 7. شرکت در عمليات محور شرهاني ـ پيچ انگيزه در ارديبهشت 64 به فرماندهي حاج حميد تقي زاده و جانشيني شهيد آملي.
 8. شرکت در پدآفند خط رودخانه گاوي قبل از عمليات کربلاي1 در مهران.
 9. شرکت در دو مرحله عمليات کربلاي1 در محورهاي رودخانه گاوي و قلاويزان به فرماندهي حاج حميد تقي زاده و جانشيني شهيد اجاقي در تير ماه 65.
 10. اجراي عمليات پدآفندي در منطقه عملياتي کربلاي2 (حاج عمران)، شهريور 65.
 11. آمادگي براي حضور در عمليات کربلاي4.
 12. شرکت در مراحل اول، دوم و سوم عمليات کربلاي 5 در منطقه شلمچه دي و بهمن 65.
 13. شرکت در مرحله تکميلي عمليات کربلاي 5 در اسفند 65.
 14. اجراي عمليات پدآفندي در منطقه شلمچه فروردين 66.
 15. شرکت در عمليات کربلاي8 در منطقه شلمچه در ارديبهشت 66.
 16. اجراي عمليات پدآفندي در منطقه کربلاي8 در ارديبهشت 66.
 17. اجراي عمليات پدآفندي در منطقه سردشت ـ ارتفاعات شهيد زين الدين در تير 66.
 18. اجراي عمليات آفندي نصر4 در منطقه ارتفاعات دوقلو ماووت عراق در تير 66.
 19. اجراي عمليات پدآفندي در جزيره مجنون (شمالي) به مدت 30 روز در مهر 66.
 20. اجراي عمليات آفندي بيت المقدس2 در منطقه ماووت عراق ارتفاعات قميش در دي 66.
 21. اجراي عمليات آفندي بيت المقدس6 در منطقه ارتفاعات شيخ محمد در ارديبهشت 67.
 22. شرکت در دفاع سراسري جاده اهواز ـ خرمشهر مرداد 67.
 23. اجراي عمليات آفندي الغدير در شلمچه مرداد 67.
 24. شرکت در عمليات پاکسازي محور مهاباد ـ بوکان در شهريور 67.