با ما در ارتباط باشید : 09199726467

اسناد

دفتر پلاک عملیات دفاع سراسری

دفتر پلاک عملیات دفاع سراسری

دفتر پلاک گردان علی اکبر(ع)

اسامی شهدا و رزمندگان عملیات دفاع سراسری 1367

  نام و نام خانوادگی           نام پدر

 1. حفظ الله آقابواری    کلیم الله
 2. غلامرضا آژنگ        حسین
 3. عباس ابوترابی     عسگر
 4. خلیل افشار        رضا
 5. علی اکبر افشاری     عیدی محمد
 6. ابوالفضل ؟تگی فرهانی            علی
 7. احمدرضا آریافر        فاضل
 8. پرویز امامی        محمد
 9. اسماعیل ایزدیار      علی اصغر
 10. محمدحسین اکبری زارع               محمدرضا
 11. حمیدرضا اردستانی   حسن
 12. حسنعلی اصانلو       هادی
 13. حسن اقبال امینی              ذبیح الله
 14. سید ناصر آملائی       سید حسن
 15. اکبر ابراهیمی   ابراهیم
 16. محمد ایرانشاهی  محمدعلی
 17. علی اخوان       محمد
 18. رضا آقامحمدرضا              محمدعلی
 19. مرتضی امیری       حشمت الله
 20. حجت الله آزمندی    کرم رضا
 21. اسماعیل آقاعلی       باقر
 22. نصرالله احمدی     نصرت
 23. جمشید ادهم         ویان
 24. اصغر الله یاری    خودی
 25. مصطفی احمدی     محمدابراهیم
 26. سید امیر احمدی     سید یحیی
 27. عبدالرحمان بیرالوند     خداداد
 28. امیرحسین باقرنژاد خلیل
 29. محمد بابالو         حسنعلی
 30. فرهاد باقری       غلامحسین
 31. رمضان بینایی باغستانی         غلامعلی
 32. میرمحمد بوّین         میرستاد
 33. علیرضا باقری       غلامعلی
 34. علی بستان       اسماعیل
 35. عبدالرضا بقال زاده   حسن
 36. مجید علی بلندی محمدابراهیم
 37. داود بختیاری   فضل الله
 38. حجت الله بختیاری   حسین
 39. حسین بنادکوکی  عبدالمحمد
 40. حسن بلوری       قنبر
 41. محسن پناهی       آقاعلی
 42. امیرحسن پندآسا      حسین
 43. محمدتقی پورحافظ   عباس
 44. بهرام پولادی     شمس الله
 45. افضل پیچکانلو    غفار
 46. رضا پوک (پرک)              ولی الله
 47. محمود ترابی        محمد
 48. حمید تندرست   تقی
 49. محمود توکلی       کوچک
 50. عباس تاجیک      محمدتقی
 51. حمید تقی زاده   محمدحسن
 52. محمدرضا تاجیک      محمد
 53. محمدجواد تقوی میرزاآقا
 54. جعفر جوادی      رجبعلی
 55. حسین جلیلی       حسن
 56. علیرضا جمشیدی  صفرعلی
 57. سید قاسم جلیلی سید عباس
 58. منوچهر جوادی      عباس
 59. جاوید جعفری     صفرعلی
 60. داود جمشیدی  ولی الله
 61. محمد جلالی       رحمت الله؟
 62. جلال جعفری     ماشاءالله
 63. اسدالله چراغعلی    قربانعلی
 64. حمیدرضا چابک       ولی الله
 65. حیدر چوبی        علی اصغر
 66. عبدعلی چوپاندار    فتح الله
 67. نادر حمرانی؟   عبدالحسین
 68. مسعود حسن        محسن
 69. محمد حیدری فر ابراهیم
 70. حسن حسین پور علی کرم
 71. سید مجید حسینی سید جلال
 72. سید رضا حسینی     تقی
 73. سید علیرضا حسینی     سید یاسین؟
 74. شهید قلی حسینی نشمی؟
 75. فرشید حاج محمدی            عزیزالله
 76. منصور حاجیوند   درویشعلی
 77. غلامرضا حسینی     یعقوبعلی
 78. رضا حسین آبادی            هوشنگ
 79. نعمت الله حیدری     نورالله
 80. سید عبدالله حسینی     سید احمد
 81. ناصر حاج شوقی؟              قدرت
 82. محمود خانی        نصرالله
 83. یوسف خاکی فیروز              ابوالحسن
 84. محمدرضا خانبابائی   علی حسن
 85. محمد خانباز       قربان
 86. محمدتقی خلیل پور  اسدالله؟
 87. علی؟ خدائی      رضا
 88. رضا خانی        علی
 89. رضا خداوردی  منوچهر
 90. مهدی خراسانی    علی اکبر
 91. نصرالله خصروی؟  علی محمد
 92. علی خانی        میرزاقلی
 93. ابوالفضل دهقان       مرتضی
 94. جمیل درخش     ابراهیم
 95. عباس دانشمند    قدرت الله
 96. رضا دهقان       شعبان
 97. حسین دوستی     محمدعلی
 98. سید حمیدرضا داورزنی     سید عباس
 99. احمد دره شیری محمدحسین
 100. علی ورمزیاری  ابراهیم
 101. مجید رضاییان    محمدحسین
 102. حسین رحمتی کیا               مصطفی
 103. امیرهوشنگ رحمانی     غیبعلی
 104. رضا رحیمی     حسین
 105. محمدباقر رحیمی نژاد              حسین
 106. قاسم رحمانی     محمدتقی
 107. حمید رمضانی     قربانعلی
 108. کاظم رجبی       حسینعلی
 109. سید مصطفی رحمانی     سید محمد
 110. سیامک رقیب دوست             اسماعیل
 111. محمدرضا زاوه          داود
 112. هاشم زنگنه        محمدمراد
 113. مهدی زادسر       محمدعلی
 114. حسنعلی زینعلی      علی اصغر
 115. مهدی زمانیان     حسین
 116. غلامرضا دارشیب؟   محمدعلی
 117. احمد زارع         علی اکبر
 118. سید کمال هدی نصرالله؟
 119. حبیب الله هاشمی     قربانعلی
 120. علیرضا هاشمی     قربانعلی
 121. سید محمدرضا هدی        نصرالله؟
 122. محمدعلی همدانی نژاد              عباسعلی
 123. شهرام هاشمی     امیر؟
 124. محمود سنقری؟    یدالله
 125. هادی سیاح نظری              حسین
 126. مسعود سرآبادانی  علی
 127. علی ساروخانی  محمد
 128. جعفر سودائی     عسگر
 129. منوچهر سلطانی     کریم الله
 130. ابوالقاسم سرتختی   محمود
 131. ستار سرچشم؟   عباسعلی
 132. داود سیدمیرزائی              ابوذر
 133. ناصر شعبانی     ماشاءالله
 134. علیرضا شعبانی     اسماعیل
 135. جواد شمس الهی              حسین
 136. علی شاه علی    حسینعلی
 137. محمدحسن شاکری     محمدرضا
 138. محمد شیخ المشایخی         احمد
 139. علی اکبر شامیری    سیدجمال
 140. جلال شاه محمدی             احمد
 141. حسن شاملو        محمد
 142. سید مجتبی شاهمیری  سید ابوالقاسم
 143. سلیمان شاه بختی  غلامرضا
 144. داود شاکری     عباس
 145. محمد صدری      غیاث علی
 146. یوسف صمدی     فریدون
 147. مصطفی صادقی      علی
 148. داود صادقیان    عباسعلی
 149. مجید صالحی      احمدعلی
 150. حسین صابریان     ابراهیم
 151. محمد صالحیان   حسین
 152. اصغر صالحی      محمد
 153. احمد صاحب پناه               رضا
 154. حسن ضرغام       لطفعلی
 155. مجید یوسفی      احمد
 156. علیرضا یزدانی      محمد
 157. مجتبی یزدانی      علیمحمد
 158. قاسم یکه فلاح   رمضانعلی
 159. سید محسن؟ یحیوی     عبدالحسین
 160. مرتضی یادگاری    سبزه علی
 161. شاکر یعقوبی      غلامعلی
 162. حسن طرازنده    محمدخلیل
 163. محمد طاهری     اهلعلی
 164. سید محمد عرب نجفی               سید رضا
 165. مهدی علیاری      رجب
 166. محمدحسین عالم رجبی مهدی
 167. ابوالفضل علیشاهی   شعبانعلی
 168. محمدتقی عاشوری    عباس
 169. علی عبدالمالکی               مولایار
 170. محمد عسگری    محمدحسن
 171. مهدی علیزاده     احمدعلی
 172. بهرام علی اکبرلو محرم
 173. حمیدرضا عمادی      سید عباسعلی
 174. مسعود علی بابائی رمضان
 175. سید محمد علوی        سید حسین
 176. رضا عبدالمحمد               براتعلی
 177. محمد عطائی       ابراهیم
 178. علی عالمی       مجتبی
 179. عباس عرب         موسی
 180. محمدعلی علیزاده     رمضانعلی
 181. مجید عباسی      رحمت علی؟
 182. علیرضا عراقی       نورالله
 183. غضنفر علی پور    علی
 184. مجید علی بلندی محمدابراهیم
 185. یوسف غنی آبادی سیف الله
 186. حسن فلاح خو؟  حمدالله؟
 187. احمدعلی فرهنگیان  محمدعلی
 188. سید رضا فیض اردکانی            سید محمود
 189. محمد ؟ فلاح         عزیزالله
 190. سید مصطفی فلاح         سید رضا
 191. کورش فرجی       نصرت الله
 192. محمدصادق فیروزفر     اسدالله
 193. محمدرضا فلاحدار     عیسی
 194. سید عباس فرامرزی    سید غفار
 195. حسن قاسمی نژاد               احمد
 196. حسن قربانی       جانعلی
 197. نورالله قمی اویلی؟              علی
 198. عباس قربانی       علی اصغر
 199. علی اشرف قره گوزلو نظامعلی
 200. یوسف قره گوزلی یحیی
 201. بهنام قائم مقامی هوشمند
 202. بیژن قائم مقامی هوشمند
 203. محمد قورچیان   علیمراد
 204. محمد قربانی
 205. علیرضا قادری       سید عیسی
 206. عباسعلی قدسی       شهباز
 207. محمد کریمی فلوجی           نصرت الله
 208. علی کریمی      مقیم
 209. علیرضا کریمی نائینی           حسن
 210. محمدرضا کربلایی     علی
 211. ابوالقاسم کهن         موسی
 212. علیرضا کشاورز     حرمت الله؟
 213. احمد کشاورز     نصرت الله
 214. حسین کنعانی      محمد
 215. رضا کوه خیل   محمود
 216. محمدرضا کوشکستانی              حسین
 217. حسین کاظمی جوروی؟        رضا
 218. حجت الله کشاورز صفعی؟         رضا
 219. محرم کریمیان مهربان        محمد
 220. فرامرز کبریایی    علی اکبر
 221. مرتضی کاظمی     قربان
 222. مجتبی کاظمی     شمس الله
 223. حسین کاظمی     ابراهیم
 224. مجید گچپزیان   علی
 225. حسنعلی گودرزی    شعبان
 226. محمد گرمابهی؟  یوسفعلی
 227. امیرحسین گلستانی حسین
 228. داود گوهردوست              محمد
 229. محسن گچپزیان   علی
 230. سید اسدالله میرسپاسی محمدحسین
 231. احمد میرزائی     علیمراد
 232. محمد ملکی        تقی
 233. بلال (سلمان)؟ محمدی    قربان
 234. حسین مهین ساران             بلال؟
 235. حمید ملارضا      محرم
 236. مصطفی ملکنیا       جلیل
 237. کاظم محمدی بصیر           سلمان؟
 238. احمد میرعلیپور  حسین
 239. جواد؟ مبارکی     فتح الله
 240. بهزاد مهرواوان؟  سیروس
 241. جانعلی محمدی    رمضان
 242. کامبیز منظوری   مجتبی
 243. علیرضا محمودی   محمود
 244. علی معدنی      قندعلی؟
 245. جاوید مبارکی     فتح الله
 246. اکبر مجدالدین علی اصغر
 247. مجید میرعبدل   محمد
 248. محمد میرعلی     احمد
 249. داود مدیرروستا عین الله
 250. سید حسین میرعمادی سید رضا
 251. علی مددی؟     هاشم؟
 252. کورش معدن کن  نقی
 253. سید جواد؟ میر زین العابدینی      سید عبدالله
 254. محمد مؤیدی      ابراهیم
 255. ابوالفضل محمدی    محرم
 256. مرتضی مظفری     محمد
 257. سید اصغر موسوی     سید عبدالله
 258. علی اکبر محمدعلی خلجی       محمدرضا
 259. مهدی مؤمنی      محمد
 260. امیرحسین محمودی عبدالله
 261. محمد ناصری      سفیعقلی؟
 262. علی نیاکان       محمد
 263. نصیر نصیری     محمد
 264. اکبر نعیمی       خدارحیم
 265. محمدرضا نورائی       محمدحسین
 266. خسرو نوروزی     نصرالله
 267. اسماعیل نامور         عبدالله
 268. حسین نعمت پور  حسن
 269. محمد نودوثبتلی؟               عباس
 270. حجت نباتی        نجاتعلی
 271. عادل نوری        نصرالله
 272. زحمتعلی نورصادقی  علیمحمد
 273. محمدجواد نغورا؟ میرزاه؟
 274. فریدون نفرگو        مهدی
 275. محمد نظری       مصطفی
 276. احمد نوری        محمدحسین
 277. محسن نیلی         غلامرضا
 278. علی نصیرخانلو؟               محمد
 279. جعفر نجاتی       محمد
 280. محمد چاووشی
 281. مجید شمشیری
 282. علی کوه خیل
 283. سید حبیب مرتضوی اشکذری
مشاهده بیشتر
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها