با ما در ارتباط باشید : 09199726467

مراسم‌ها

گزارش یادواره مجازی شهید مسلم اسدی

 

گزارش یادواره مجازی شهید مسلم اسدی

فروردین 1399

 

 

به دنبال برگزاری یادواره های مجازی در سایت گردان حضرت علی اکبر صورت گرفت، در فروردین‌ماه 1399 هشتمین یادواره ی مجازی نیز برگزار شد.

یادواره ی مجازی هشتم برای شهیدان محمدرضا و مسلم اسدی رازی، در سالروز عملیات کربلای 8 و شهادت ایشان برگزار شد.

 

 

جهت برگزاری این یادواره:

 

  • در گام اول؛ صفحه ی اختصاصی شهیدان بزرگوار؛ مسلم و محمدرضا، در سایت گردان، با استفاده از جستجو در آرشیو و همچنین مراجعه به خانواده شهید، تکمیل شد و گالری تصاویر، وصیتنامه، زندگینامه و خاطرات با موضوع شهید بزرگوار در صفحات هر دو شهید، بارگذاری شد و سپس در طول مدت یادواره، در صفحه ی اصلی سایت، سنجاق شد و مورد بازدید بیشتری قرار گرفت.

https://www.ali-akbar.ir/767/%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c/

 

 

  • در گام بعدی؛ متن مطالب تولید شده درباره شهید مسلم اسدی که پیش از این در سایت گردان علی اکبر منتشر شده بود، بازنشر داده شد.
  • گام بعد؛ انجام مصاحبه های اختصاصی با آقایان اکبر اسماعیلی، محمد زارع، علی اصغر کوثری، سردار حمید تقی زاده، رضا تقی زاده، حسین اخلاقی، حسین افشار، ابوالفضل محمدی، مصطفی بیات و مجید رضاییان بود که مطالب حاصل از این مصاحبه ها روی سایت گردان قرار گرفت. متون دیگری در رابطه با موضوع شهید مسلم اسدی در کتابچه شهیدستان موجود بود که آنها نیز ویرایش شده و در سایت قرار گرفت.
  • گام بعد؛ جمعی از خادمان گردان علی اکبر، مهمان مادر و پدر شهیدان اسدی رازی شدند و پای صحبت ایشان نشستند. گزارش این دیدارها نیز بر روی سایت قرار گرفت.
  • گام جدید

در این یادواره، کار جدیدی انجام شد و آن؛ تولید مستند کوتاه درباره شهید مسلم اسدی بود.

یادواره با شعری در رثای شهدای عملیات کربلای 8 پایان یافت.

در پایان، لینک گزارش یادواره در صفحات برادران شهید اسدی رازی در سایت گردان علی اکبر قرار گرفت.

یادآور می شود که هدف از برگزاری یادواره های مجازی در سایت؛ زنده کردن نام و یاد شهدای گردان علی اکبر و مرور خاطرات همرزمان در فضایی راحت، به دور از دغدغه های متعدد و فارغ از مشغله های بسیار برای حضور فیزیکی در مراسم یادبود است.

در طول مدت یادواره، میزان بازدید از صفحات برادران شهید اسدی و مطالبی که مرتبط با ایشان بود بسیار زیاد و مشارکت همرزمان در این یادواره، بیش از هر یادواره دیگر بود.

 

https://www.ali-akbar.ir/9287/%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/1063/%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%aa_%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c_%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1_%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af_%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85_%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c_%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/1020/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d9%86%d9%81%d8%b3%d8%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%da%a9/

https://www.ali-akbar.ir/9259/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/9144/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86-%d8%a8%da%af%d9%88%db%8c%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/9108/%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/9032/%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%90-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/9265/%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%ab%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7%db%8c-8/

https://www.ali-akbar.ir/9250/%db%8c%da%a9%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b1/

https://www.ali-akbar.ir/9249/%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/9246/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b0/

https://www.ali-akbar.ir/9229/%d8%b9%d9%84%db%8c%e2%80%8c%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/9227/%d9%86%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b4%d9%84%d9%85%da%86%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/9219/%da%af%d9%86%d8%ac-%d9%be%d8%af%d8%b1/

https://www.ali-akbar.ir/9195/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%aa/

https://www.ali-akbar.ir/9191/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d8%aa/

https://www.ali-akbar.ir/9173/%d9%be%d9%8f%d8%b4%d8%aa%da%a9-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/9171/%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%da%86%d9%88-%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7/

https://www.ali-akbar.ir/9109/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/8864/%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%90-%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%b9%d8%b4%d9%82/

https://www.ali-akbar.ir/9081/%d8%b3%d8%b1%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2/

https://www.ali-akbar.ir/9079/%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%82%d9%86%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/9080/%d8%a2%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%ac%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/9087/%d8%a8%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/9056/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/9027/%d8%b4%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%ac%e2%80%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b2/

https://www.ali-akbar.ir/9029/%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%85%d8%a7%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/8870/%d9%87%d9%85-%d9%82%d8%b3%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/8623/%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af/

میثاق نامه

https://www.ali-akbar.ir/5807/%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7-%da%a9%d9%87-%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%af%d9%87%d8%8c-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/4940/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/4870/%da%a9%d9%85%d8%b1%d9%85-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa/

 

https://www.ali-akbar.ir/4868/%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%90-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
کاربران ناشناس
کاربران ناشناس
4 سال قبل

سلام و خداست یادواره شهید بزرگوارش مسلم اسدی بسیار خوب و غنی بود جا دارد به تمام کسانی که در برگزاری این یادواره زحمت کشیدند چه آن همرزمان که با بیان خاطرات خود کمک کردند این شهید بیش از پیش شناخته و شناسانده شود و چه بزرگوارانی که زحمت انجام مصاحبه و تهیه مطالب را بر عهده گرفتند ان شاالله همگی مورد عنایت پروردگار متعال و امام زمان و شهید مسلم قرار گیرد. پیشنهاد بنده این است که حیف است. این مطالب قابلیت تبدیل شدن به کتاب را دارد. لذا خوب است در قالب یک کتاب جمع آوری شده و ماندگار شود. موید باشید و علی یارتان.

همچنین ببینید
بستن