با ما در ارتباط باشید : 09199726467

-

مزار شهدا در استان البرز

نام و نام خانوادگی نام پدر محل شهادت تاریخ شهادت عملیات استان شهر محل مزار
غلامحسین محمودی محمد صادق حاج عمران 1365/6/؟ پدافندی کربلای 2 البرز اشتهارد گلزار شهدای ام کبری و ام صغری
محمدحسن اخی مصطفی حاج عمران 1365/6/15 پدافندی کربلای 2 البرز اشتهارد گلزار شهدای امامزاده کبری و ام صغری
مهدی رجبی ناصر جزیره مجنون 1362/12/18 پدافندی خیبر البرز رباط کریم گلزار شهدای امامزاده عماد
نادر ملکی محمد مهران 1365/4/11 کربلای 1 – مرحله اول البرز رباط کریم گلزار شهدای انجم آباد
رضا سرخیل  ولی  شلمچه 1365/11/3 کربلای 5 – مرحله سوم البرز ساوجبلاغ گلزار شهدا روستای هیو
حبیب(علیرضا) ناصر دهقان کرمعلی شلمچه 1365/10/19 کربلای 5 – مرحله اول البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای ایقربلاغ
قربانعلی بدرخانی سیف الله ماووت- قمیش 1366/10/25 بیت المقدس 2 البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای بهشت رضا
عبدالله خدابنده لو عباسعلی شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/3 کربلای 5 – مرحله سوم البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای بهشت رضا
خداوردی اصفهانی یدالله ماووت- دوقلو 1366/4/15 تکمیلی نصر 4 البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای بهشت زینب روستای نجم آباد
علی مهرانی حمدالله شلمچه 1365/10/19 کربلای 5 – مرحله اول البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای چندار
مهدی پارسا محرم علی مهران -قلاویزان 1365/4/17 کربلای 1 – مرحله دوم البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای روستای ایقربلاغ
حسین اصل روستا نعمت فکه 1365/2/13 سیدالشهداء البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای روستای تنکمان
ایرج خرم‌جاه احسان اله شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای روستای سیبستان
محسن ارغنده محمود اردوگاه کوثر 1365/9/29 کربلای 4 – آموزش البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای روستای فشند
نبی اله معدنی پور  باب اله شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/3 کربلای 5 – مرحله سوم البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای روستای هیو
علی فیروزگاه قادر شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای سیبستان
محرم حجر گشت قربانعلی شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای سیف آباد بزرگ
علیرضا سلطان پور صمدالله اردوگاه کوثر 1365/9/29 کربلای 4 – آموزش البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای فشند
رحمان کیان علی اصغر ماووت- قمیش 1366/10/25 بیت المقدس 2 البرز ساوجبلاغ  
سید جمال قریشی سید جلال مهران- قلاویزان 1365/4/17 کربلای 1 – مرحله دوم البرز ساوجبلاغ – برغان گلزار شهدای برغان
سید علی اصغر قریشی محمد شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/3 کربلای 5 – مرحله سوم البرز ساوجبلاغ – برغان گلزار شهدای برغان
سهراب کیا حجت اله مهران- قلاویزان 1365/4/17 کربلای 1 – مرحله دوم البرز ساوجبلاغ – برغان گلزار شهدای روستای برغان
علی کیا روستا  ایمانعلی شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز ساوجبلاغ – سیف آباد بزرگ گلزار شهدای سیف آباد بزرگ
قربان امین پور صادق جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز ساوجبلاغ – گلسار گلزار شهدای روستای سیف آباد خالصه
محمد امین پور کاظم فاو 1365/1/26 پدافندی فاو البرز ساوجبلاغ – گلسار گلزار شهدای روستای سیف آباد خالصه
اسدالله خوشه گیر صفت الله شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز ساوجبلاغ – گلسار گلزار شهدای روستای سیف آباد خالصه
علی کوه خیل محمد رضا شلمچه-جاده رضوی 1367/5/3 دفاع سراسری البرز ساوجبلاغ – گلسار گلزار شهدای روستای سیف آباد خالصه
رحیم برقی کریم شلمچه 1365/12/14 کربلای 5 البرز شهر قدس گلزار شهدای بهشت فاطمه
اصغر حیدرخانی علی شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/3 کربلای 5 – مرحله سوم البرز شهر قدس گلزار شهدای بهشت فاطمه
رضا شهرانی اکبر شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله اول البرز شهر قدس گلزار شهدای بهشت فاطمه
خدابخش ایمانی درویش شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز شهر قدس گلزار شهدای بهشت فاطمه
رجبعلی طارمی غیبعلی شلمچه 1365/10/19 کربلای 5 – مرحله اول البرز شهر قدس گلزار شهدای بهشت فاطمه
ولی الله محمدی  حبیب اله شلمچه 1365/12/16 تکمیلی کربلای 5 البرز شهر قدس گلزار شهدای بهشت فاطمه
علیرضا مرزبان صدیق حیدر علی شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 البرز شهر قدس گلزار شهدای بهشت فاطمه
سید اسلام موسوی سید سجاد شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 البرز شهر قدس گلزار شهدای بهشت فاطمه
محمد همتی سیاف علی مهران- قلاویزان 1365/4/17 کربلای 1 – مرحله دوم البرز شهر قدس گلزار شهدای بهشت فاطمه
فرامرز (داود) سخایی پور خالق ماووت-دوقلو 1366/4/16 تکمیلی نصر 4 البرز شهر قدس گلزار شهدای شهر قدس
امرالله بابابزرگی عزیزمراد جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز شهریار گلزار شهدای امامزاده اسماعیل
سید اکبر عبدی سید عبدالله ماووت-شیخ محمد 1367/2/26 بیت المقدس 6 البرز شهریار گلزار شهدای امامزاده اسماعیل
حسن قهرمانی محمد جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز شهریار گلزار شهدای امامزاده اسماعیل
محسن کیانی حسن ماووت-شیخ محمد 1367/2/26 بیت المقدس 6 البرز شهریار گلزار شهدای امامزاده اسماعیل
حسن محمدی حسینعلی شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز شهریار گلزار شهدای امامزاده اسماعیل
خانعلی راهی سلطانعلی شلمچه 1365/12/14 تکمیلی کربلای 5 البرز شهریار گلزار شهدای حاجر خاتون
علی بختیاری رشید شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز شهریار گلزار شهدای عباس آباد کرشته
امیر فتاح زاده نورالله شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز شهریار گلزار شهدای مهرانشهر
محمود رضاپورنصرآباد علی شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز شهریار – شاهدشهر گلزار شهدای شهید آباد
بهمن باقچی غلامحسن جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز شهریار – وحیدیه گلزار شهدای امامزاده اسماعیل
الله یار دکامی غلام علی جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز شهریار – وحیدیه گلزار شهدای امامزاده اسماعیل
رضا معصومی جواد جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز شهریار – وحیدیه گلزار شهدای امامزاده قاسم
مهدی تراب اقدامی محمد فکه 1365/2/13 سیدالشهداء البرز شهریار – وحیدیه گلزار شهدای بوکه
سید عبدالمطلب افتخاری  سید احمد شرهانی 1365/2/23 شرهانی البرز طالقان گلزار شهدای روستای پراچان
محمدباقر آقا احمدی ابوطالب ماووت-دوقلو 1366/4/15 تکمیلی نصر 4 البرز طالقان گلزار شهدای روستای دیزان
سید محمود اعتصامی محمد علی جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز کرج جاویدالاثر
عباس افشار رضائی محمدعلی ماووت- دوقلو 1366/4/15 تکمیلی نصر 4 البرز کرج جاویدالاثر
مهدی حاج قاسمی محمد شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 البرز کرج جاویدالاثر
مسعود حسنی محسن شلمچه 1365/12/13 تکمیلی کربلای 5 البرز کرج جاویدالاثر
سید زکریا سید میرزایی سید احسان شلمچه 1365/11/03 کربلای 5 – مرحله سوم البرز کرج جاویدالاثر
ابوالفضل میرحسینی کاظم جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز کرج جاویدالاثر
سید محمد میربزرگی سید آقاجان جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز کرج جاویدالاثر
مهدی نیلی غلامرضا شلمچه 1365/12/13 تکمیلی کربلای 5 البرز کرج جاویدالاثر
سید حمید دهقانی اکبر مهران 1365/4/10 کربلای 1 – مرحله اول البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
داوود علی بیگ وردی محمد حسن شلمچه 1365/11/3 کربلای 5 – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده طاهر
سلمان ترابی ابراهیم شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/5 کربلای 5 – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده طاهر
بهرامعلی خوشنامی فتح الله ماووت- دوقلو 1366/4/15 تکمیلی نصر 4 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده طاهر
حسن قاسمی نژاد احمد شمال پادگان حمید 1367/5/1 دفاع سراسری البرز کرج گلزار شهدای امامزاده طاهر
محمد محمدی همدانی خلیل شلمچه 1365/12/14 تکمیلی کربلای 5 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده طاهر
علی اصغر مسلمی علی جان ماووت-شیخ محمد 1367/2/26 بیت المقدس 6 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده طاهر
محمد باقر آقایی جهانگیر سردشت 1366/4/1 نصر ۵ – شناسایی البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
علیرضا آملی غلامحسن شلمچه 1365/10/19 کربلای 5 – مرحله اول البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
حسین احدی یوسفعلی جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
علی محمد اخلاص مند قاسم شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
ابوالفضل اسفندیاری مشهدی اصغر شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/5 کربلای 5 – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
علی اسفندیاری غلام شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/3 کربلای 5 – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
اصغر اسکندری حسین مهران 1365/4/10 کربلای 1 – مرحله اول البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
سید علی محمد اعتصامی عبدالله ماووت- قمیش 1366/10/25 بیت المقدس 2 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
سید مصطفی اعتصامی عبدالرسول ماووت- قمیش 1366/10/25 بیت المقدس 2 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
اسماعیل افشار فرهاد شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
ابراهیم اکبریان حفظ الله ماووت- قمیش 1366/10/25 بیت المقدس 2 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
حشمت الله اکبریان لفظ الله شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
نقدعلی الیاسی سلیمان شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/3 کربلای 5 – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
حسین ایزدبین ناصر شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
روح الله بابابزرگی عزیز مراد شلمچه 1365/10/19 کربلای 5 – مرحله اول البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
محمد بابالو حسینعلی شلمچه 1367/5/3 دفاع سراسری البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
علی برخورداری عین اله جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
محمد بیگی محمود شلمچه 1367/5/3 دفاع سراسری البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
مسعود پناهی محمد شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
رجبعلی پهلوانی سلمان جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
عباس پیغامی نسب عزیز ماووت- شیخ محمد 1367/2/26 بیت المقدس 6 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
ضیغام تمجیدی جزیمق حمید شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
حمید جهانبخش عبدالله ماووت- شیخ محمد 1367/2/26 بیت المقدس 6 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
خسرو چپردار  نصرت اله شلمچه 1365/12/13 تکمیلی کربلای 5 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
محمد چپردار قدرت اله شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
سید رسول حسینی منش اسماعیل شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
محمدیار حیدری بلور آقایار جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
نعمت الله حیدری مقدم موسی مهران- قلاویزان 1365/4/17 کربلای 1 – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
جعفر خادمی علی شلمچه 1366/1/17 کربلای 8 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
علی خراسانی ابوالفضل شلمچه 1365/10/؟ کربلای 5 – مرحله ؟ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
غلامعلی خوشبخت حسین شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
عبدالحسین داستان حیدر ماووت-شیخ محمد 1367/2/26 بیت المقدس 6 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
محمدرضا دهقانی مهدی شلمچه 1365/12/14 تکمیلی کربلای 5 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
ایوب ذوقی یعقوب شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/3 کربلای 5 – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
احمد رستمی بابا حسن شلمچه 1365/12/14 تکمیلی کربلای 5 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
سعید رضایی نیری عباس شلمچه 1365/12/14 تکمیلی کربلای 5 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
عباس روزبهانی مرتضی ماووت- قمیش 1366/10/25 بیت المقدس 2 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
جواد رهبر دهقان ماشاالله مهران- قلاویزان 1365/4/17 کربلای 1 – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
محمود زمانیان نجف آباد حسین شلمچه 1365/12/13 تکمیلی کربلای 5 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
عبدالله سبزعلی‌پور ملک مهران- قلاویزان 1365/4/17 کربلای 1 – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
مهدی سرپاس موسی شلمچه 1365/10/19 کربلای 5 – مرحله اول البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
خسرو سهیمی نصرت الله شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
مسعود شجاعی یونس شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
منصور صادقپور یداله شلمچه 1365/12/13 تکمیلی کربلای 5 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
مصطفی صادقی غلامرضا ماووت-دوقلو 1366/4/15 تکمیلی نصر 4 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
احمد صالحی اسمعیل گاوری عسگر ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
محمدابراهیم طالبی علی شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
علی اصغر طالبی متین احمد شلمچه 1365/12/14 تکمیلی کربلای 5 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
نبی الله عباسی مقصود جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
منصور عباسی کیان محمدجعفر شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
مهدی عشیری بشیر شلمچه 1365/10/19 کربلای 5 – مرحله اول البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
کامران (عباس) علی حسین زاده قربانعلی فکه 1365/2/13 سیدالشهداء البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
پرویز فرمانی تکلاته علی اکبر جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
حسین فریدونی محمد حسین ماووت- قمیش 1366/10/25 بیت المقدس 2 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
محمد فلاح عزیزاله شلمچه-جاده رضوی 1367/5/3 دفاع سراسری البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
بایرام‌علی قره داغی احمد شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/6 کربلای 5 – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
سید مجید کاظمی اسماعیل شلمچه 1365/10/19 کربلای 5 – مرحله اول البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
سعید کربلایی صالح اصغر شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
ابوالقاسم کشمیری اسفندآبادی  الیاس شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
نبی الله کمالی دهقان ذبیح الله شلمچه 1365/10/19 کربلای 5 – مرحله اول البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
سعید کناری عبدالعزیز شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/5 کربلای 5 – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
الله کرم کولیوند علی شلمپه 1365/10/19 کربلای 5 – مرحله اول البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
مهدی ماهوت فروش‌ها غلامرضا فکه 1365/2/13 سیدالشهداء البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
علی محمدی تیمور شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
جوانشیر(غلام‌عباس) محمدی فرهاد جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
مسلم محمدی موسی شلمچه 1365/12/14 تکمیلی کربلای 5 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
اسماعیل مسلمی بی هندی منصور جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
حاج مراد معارف وند حسین مراد شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
محمد معارف وند حسین مراد شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
حسین مولایی صفرعلی مهران- قلاویزان 1365/4/17 کربلای 1 – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
منصور مهدی محمود شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
میر امیر میرحبیبی سید آیت الله شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
وحید ناحی محمد مهران موجود نیست کربلای 1 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
سید مصطفی حسینی رنانی سید حسن شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/3 کربلای 5 – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
سید قوام صفی خانی میر مطلب ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
حمیدرضا مشایخی آهنگران حسین جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
یوسف بچه خورشید( خورشیدی) اسلام فاو 1365/1/؟ پدافندی فاو البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
علی ثناجو ولی اله شلمچه 1365/11/4 کربلای 5 – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای بی بی سکینه
علی اکبر صفری عباس شلمچه 1365/10/19 کربلای 5 – مرحله اول البرز کرج گلزار شهدای بی بی سکینه
رضا ابوالحسنی اسکندر جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز کرج گلزار شهدای بیلقان
محسن ایوبی علی حسین سردشت 1366/4/1 نصر ۵ – شناسایی البرز کرج گلزار شهدای چهارصددستگاه
محمدرضا پلنگ زاده ابراهیم شلمچه 1365/11/4 کربلای 5 – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای چهارصددستگاه
حسین حاجی قاسمی حبیب جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز کرج گلزار شهدای چهارصددستگاه
مهدی حسین رودباری پرویز شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/03 کربلای 5 – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای چهارصددستگاه
غلامعلی ساجدی شعبان شلمچه 1365/11/05 کربلای 5 – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای چهارصددستگاه
حمیدرضا شادلو غلامرضا شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای چهارصددستگاه
محمد شادمهر رمضان شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 البرز کرج گلزار شهدای چهارصددستگاه
احمد فاتحی لطفعلی ماووت- قمیش 1366/10/25 بیت المقدس 2 البرز کرج گلزار شهدای چهارصددستگاه
محمود زارع بنادکوکی حسین جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز کرج گلزار شهدای چهارصددستگاه
حسین عبدالمالکی نورمراد مهران 1365/4/17 کربلای 1 البرز کرج گلزار شهدای حاجی آباد
علی میرالی احمد شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/3 کربلای 5 – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای حاجی آباد
احمد وقفی پناه علی پناه جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز کرج گلزار شهدای حاجی آباد
حسین پهلوانی حیدرعلی شلمچه 1365/10/19 کربلای 5 – مرحله اول البرز کرج گلزار شهدای روستای کندر
پرویز اسکندری علی حسین شلمچه 1365/11/3 کربلای 5 – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای کلاک بالا
عبدالله رضاقلی امان الله شلمچه 1365/11/3 کربلای 5 – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای کلاک بالا
مجید شمشیری محمود شلمچه-جاده رضوی 1367/5/3 دفاع سراسری البرز کرج گلزار شهدای کلاک بالا
مهدی عین اللهی محمد تقی ماووت- قمیش 1366/10/25 بیت المقدس 2 البرز کرج گلزارشهدای چهارصددستگاه
علیرضا خراسانی علی اصغر شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز کرج گلزرا شهدای امام زاده محمد
شهرام محمدی محمد شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 البرز کرج  
ابوالفضل رفیعی حبیب الله شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز کرج – حصار گلزار شهدای حصار
محمدعلی مصطفایی وجیه الله شلمچه 1365/12/14 تکمیلی کربلای 5 البرز کرج – حصار گلزارشهدای حصار
محمد آقاخانی عباس علی شلمچه 1365/10/19 کربلای 5 – مرحله اول البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدا بی بی سکینه
علیرضا احمدوند محمد شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/4 کربلای 5 – مرحله سوم البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
رضا بابایی علی اصغر شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
قربانعلی (سعید) بورقی مرتضی فاو 1365/2/6 پدافندی فاو البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
جهانبخش بیات جهانشاه فاو 1365/1/25 پدافندی فاو البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
وحید بیات مردان ماووت- قمیش 1366/10/25 بیت المقدس 2 البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
یوسف علی جلالی قربان ماووت- قمیش 1366/10/25 بیت المقدس 2 البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
مهدی طالبی پور غلامحسین شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/3 کربلای 5 – مرحله سوم البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
منصور غفوری قنبر علی شلمچه 1365/11/4 کربلای 5 – مرحله سوم البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
نیاز علی فتحی حیدر شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/3 کربلای 5 – مرحله سوم البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
نبی الله فرهودی روح الله شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
محمد کولیوند لطیف شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
کریم مهر نظری حسین جزیره ام الرصاص 1364/11/21 والفجر 8 البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
حسن میرآخوری موجود نیست ماووت-قمیش 1366/10/25 بیت المقدس 2 البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
علی محمد نعمتی مهراب علی شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/4 کربلای 5 – مرحله سوم البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
نادعلی طلعتی مردعلی فکه 1365/2/13 سیدالشهداء البرز کرج – ماهدشت گلزاره شهدای بی بی سکینه
محمدرضا بورقی علی شلمچه 1365/10/19 کربلای 5 – مرحله اول البرز گرمدره گلزار شهدای بهشت سادات
امرالله دادخواه عسگرانی نورالله شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز گرمدره گلزار شهدای بهشت سادات
داوود محسنی دره بیدی ابوالفضل شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز گرمدره گلزار شهدای بهشت سادات
علی اکبر واعظ عسگر شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 البرز گرمدره گلزار شهدای بهشت سادات
محمدحسن کولیوند علی پاشا شلمچه-شلحه صالحیه 1365/11/3 کربلای 5 – مرحله سوم البرز ماهدشت بی بی سکینه
احمد زرعی کار میرزا حسین ماووت-شیخ محمد 1367/2/26 بیت المقدس 6 البرز ملارد گلزار شهدای صفا دشت
صفرعلی وحیدی سلطانعلی شلمچه 1366/1/18 کربلای 8 البرز ملارد گلزار شهدای ملارد
افضل خسرو چوپان بهرام  شلمچه 1365/12/13 تکمیلی کربلای 5 البرز نظرآباد گلزار شهدای بهشت رضا
مرتضی زرنانی محرمعلی فکه 1365/2/13 سیدالشهداء البرز نظرآباد گلزار شهدای بهشت رضا
ابراهیم خلج محمود ماووت- قمیش 1366/10/25 بیت المقدس 2 البرز نظرآباد گلزار شهدای حاجی آباد
محرمعلی نجفی محمد علی شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 – مرحله دوم البرز نظرآباد گلزار شهدای سید جمال الدین
حسن مامانی بشیر ماووت- قمیش 1366/10/25 بیت المقدس 2 البرز نظرآباد گلزار شهدای فخر ایران
نام و نام خانوادگی نام پدر محل شهادت تاریخ شهادت عملیات استان شهر محل مزار
فرزاد (محمد) فرهنگ فلاح غلامرضا شلمچه 1367/5/1 دفاع سراسری البرز ساوجبلاغ سیف آباد خالصه
احمد امین پور کاظم شلمچه 1367/5/13 نصر 4 البرز کرج هشتگرد – سیف آباد خالصه
محمد بیگی محمود ماووت 1366/11/1 بیت المقدس 2 البرز کرج امامزاده محمد
پرویز جمشیدی صدرالله شلمچه 1366/1/21 کربلای 8 البرز کرج امامزاده محمد
پناهعلی رفیعی نادعلی شلمچه 1366/1/5 کربلای 5 / کربلای 8 البرز کرج امامزاده محمد
علی اصغر صدیقیان حسن ارتفاعات شیخ محمد 1367/2/26 بیت المقدس 6 البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
ابراهیم عبدالملکی خداداد   1367/1/4 والفجر 10 البرز کرج امامزاده محمد
عبدالرزاق علی‌شیری سبحان فاو 1364/12/1 والفجر 8 البرز کرج امامزاده محمد
محمدباقر مجرم محمد حسین ماووت بهمن66 / خرداد67 بیت المقدس 2 البرز کرج امامزاده محمد
جعفر محمدی جواد شلمچه 1366/1/23 کربلای 8 البرز کرج امامزاده محمد
علی نصرتی اکبر شلمچه 1366/1/4 کربلای 5 البرز کرج امامزاده محمد
حاج علی گروسی غلامعلی فاو 1365/1/7 والفجر 8 البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه  
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

1 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همچنین ببینید
بستن