با ما در ارتباط باشید : 09199726467

مراسم

مراسم سالگرد شهدای گردان

سال 1369   |   دومین سالگرد شهدای گردان (مسجد صاحب الزمان عج)

سال 1370   |   سومین سالگرد شهدای گردان (کرج – امامزاده حسن ع)

سال 1371   |   چهارمین سالگرد شهدای گردان (کرج – مسجد جامع)

اسفندماه 1376   |   نهمین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه 1377   |   دهمین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه 1378   |   یازدهمین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه 1383   |   چهاردهمین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه 1384   |   پانزدهمین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه 1385   |   شانزدهمین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه 1387   |   نوزدهمین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه 1388   |   بیستمین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه 1389   |   بیست و یکمین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه 1390   |   بیست و دومین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه 1391   |   بیست و سومین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه 1392   |   بیست و چهارمین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه 1393   |   بیست و پنجمین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه 1394   |   بیست و ششمین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه 1395   |   بیست و هفتمین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه 1396   |   بیست و هشتمین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه 1397   |   بیست و نهمین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه 1398   |   سی‌اُمین سالگرد شهدای گردان (مجازی)

افطاری و دورهمی

یادواره‌های مجازی

نکوداشت

سایر