با ما در ارتباط باشید : 09199726467

یاد یاران

یاد یاران گردان بخیر، آن رزمندگان شیردلی که در روزهای سختی، دل به دریا زدند و جان خویش آن سرمایه گران بها را در طبق اخلاص نهادند.

آن ها که هنگام پیکار در پی وصال بودند و پس از جنگ نیز در فراق دوستان و یاران شهیدشان بی تاب.

سال ها در حسرت جاماندگی سوختند و سرانجام آسمانی شدند…

مرحومین:


احمد اشرف


علی نیاکان


جلال جعفری


سعید لطفی


فتح الله سامانی پور


نوروز حجر گشت


سیامک رقیب دوست


بخشعلی گودرزی


قاسم یارزمان


موسی یاوند عباسی


احمد خانی


سعید فلاح


علی زمانیان نجف آبادی


علی اصغر احمدی


عبدالحسین باقرصاد


نعمت‌الله کوثری (پدر شهید علی متوفیان)


شعبان خلیلی


محمد جواد اسماعیلی کاشانی


عبدالخالق ابراهیم خانی


داود صادقیان


کاظم علی بابایی


یوسف خاکی فیروز


مهدی شاهپور


کوروش معدن کن


سید حسن حسینی


مهدی منطقی سعادتی


مجید سرآبادانی


سلطانعلی صلواتی


قدرت سلیمی دوست


عباس ثبتی


محمدعلی تاجیک


ابوالفضل رضایی فرخ


محمد مؤمنی


ابوالفضل رضایی مبشر


سیروس (فیروز) یحیوی


علی اکبر آزاد فلاح (فرزند نعمت الله)


عدنان اوغر


کوروش معدن کن


حسن ابراهیمی


محمدقلی دولتی (پدر شهید سعید دولتی)


محسن عباسلو


علی‌اکبر افشار


محمد زارع (شهریاری)


اسماعیل تیغ‌کار (اعتمادی)


(جواد)؟ اویسی


شادی روحشان صلوات