با ما در ارتباط باشید : 09199726467

رزمندگان

رزمنده حمید تقی‌زاده


شناسه


نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: تقی‌زاده

نام پدر: محمدحسن

نام مادر: بتول صنعتیان

شماره پلاک: BK-90-725

تاریخ تولد: 26 آذر 1340

محل تولد: کرج

محل سکونت: کرج

مسئولیت: فرمانده گردان حضرت علی اکبر علیه السلام

مدت حضور در گردان حضرت علی اکبر(ع): از سال 1364 تا پایان جنگ

 


درباره


سردار حمید تقی زاده از ابتدای شروع به کار مجدد گردان حضرت علی اکبر علیه السلام (پاییز 1364) وارد این گردان شد. ابتدا به عنوان معاون گردان، سپس به عنوان سرپرست گردان و بعد هم به عنوان فرمانده گردان، تا پایان جنگ در این گردان ماند و خدمت کرد.

وی در عملیاتهای متعدد شرکت داشت و دچار مجروحیت‌های شدید گردید.

سردار حمید تقی زاده هم‌اکنون نیز با گذشت چند دهه از جنگ، همچنان پای کار گردان ایستاده و با برگزاری دورهمی‌های متوالی، رزمندگان گردان حضرت علی اکبر را گرد هم جمع می‌کند.

 


خاطرات


https://www.ali-akbar.ir/2941/%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/24360/%d8%a8%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/5323/%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%90-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7/

https://www.ali-akbar.ir/9108/%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/9027/%d8%b4%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%ac%e2%80%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b2/

https://www.ali-akbar.ir/15389/%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%da%a9%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%da%af/

لیدرهای معنوی

https://www.ali-akbar.ir/19115/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%90-%d8%ae%d8%af%d8%a7/

https://www.ali-akbar.ir/17781/%d8%b4%d9%88%d8%ae%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%ae%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/17545/%d8%ac%d8%b4%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/17097/%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/24183/%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/5093/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%af%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c-%d8%ac%d9%86%da%af/

https://www.ali-akbar.ir/19467/%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b3%d8%ac%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/16892/%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b3%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7%db%8c%db%b5/

https://www.ali-akbar.ir/11461/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b8%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/5352/%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7%db%8c-2-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%90-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/

 


سایر مطالب مربوطه


https://www.ali-akbar.ir/6476/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/6434/%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%84%d9%87%d8%a7/

https://www.ali-akbar.ir/19523/%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%b9%d9%87%d8%af-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%85%d8%8c-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/23720/%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/

https://www.ali-akbar.ir/8061/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%82%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/24618/%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%82%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/24883/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%82%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/25274/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%82%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%da%af-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/15095/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%82%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%ac%d8%a7/

https://www.ali-akbar.ir/6544/%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-2/

https://www.ali-akbar.ir/16007/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%82%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%88/

https://www.ali-akbar.ir/24505/%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%82%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1/

https://www.ali-akbar.ir/20489/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%82%db%8c%e2%80%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%a7/

https://www.ali-akbar.ir/17686/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%82%db%8c%e2%80%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/26385/%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/26386/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d9%87%d9%85%d8%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%aa/

https://www.ali-akbar.ir/26900/%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%a8/

 

 


آلبوم تصاویر دفاع مقدسآلبوم تصاویر جدید


مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همچنین ببینید
بستن