با ما در ارتباط باشید : 09199726467

مراسم‌ها

گزارش یادواره مجازی شهید علی قربانی

بهمن 1399

 

به دنبال برگزاری یادواره های مجازی در سایت گردان حضرت علی اکبر صورت گرفت، در بهمن‌ماه 1399 دهمین یادواره ی مجازی نیز برگزار شد.

یادواره ی مجازی دهم برای شهید علی قربانی، برگزار شد.

 

مقدمات برگزاری این یادواره، از تابستان 1399 شروع شد و فراخوان جمع آوری اطلاعات و خاطرات شهید قربانی بر روی سایت قرار گرفت که به حمد الهی با مشارکت بسیار خوب خانواده و دوستان شهید همراه شد. زحمت هماهنگی با اقوام، دوستان و همرزمان شهید، جهت انجام مصاحبه را آقایان حاج اکبر اسماعیلی و حاج مهدی قربانی (برادرزادۀ شهید) متقبل شدند و با عنایت شهید علی قربانی، یادواره ای ویژه با پر تعداد ترین مصاحبه، برگزار گردید. لازم است در همین جا از این دو عزیز گرانقدر تشکر و قدردانی شود.

همچنین از همسر گرانقدر آقای مهدی قربانی (سرکار خانم فاطمه زهرا معزز) که از ابتدای یادواره تا پایان در کنار گروه اجرایی بوده و همراهی خالصانه داشته اند، تشکر می شود.

همچنین پایگاه قدس مسجد رضویه ورامین نیز کمال همکاری را با دست اندر کاران این یادواره داشتند و امام جماعت این مسجد (حاج آقا راشدی) و سایر همرزمان و هم محله ای های شهید گرانقدر، نشان دادند که هنوز خوی بسیجی خود را حفظ نموده اند و پای کار انقلاب و شهدا مانده اند.

ان شاءالله عنایت شهید در دنیا و شفاعت او در آخرت، شامل همۀ عزیزانی گردد که در جهت زنده نگه داشتن نام و یاد شهید، تلاش کرده اند.

 

جهت برگزاری این یادواره:

  • در گام اول، صفحه شهید علی قربانی تکمیل شد و تعداد عکسهای آلبوم شهید از 3 عکس به حدود 70 عکس، افزایش یافت.

https://www.ali-akbar.ir/795/%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c/

 

  • در گامهای بعدی؛
  • بیش از 40 مطالب تولید شده درباره شهید علی قربانی در سایت گردان علی اکبر منتشر شد.
  • یادواره با انتشار دو فیلم از شهید علی قربانی تکمیل شد.
  • همچنین فرمانده معزز گردان حضرت علی اکبر علیه السلام در ارتباط با شهید علی قربانی پیام ویژه دادند که در سایت منعکس گردید.
  • به دلیل استقبال گسترده از یادواره، مدت آن از یک هفته به 10 روز امتداد پیدا کرد.
  • در پایان، لینک گزارش یادواره در صفحه شهید علی قربانی در سایت گردان علی اکبر قرار گرفت.

یادآور می شود که

هدف از برگزاری یادواره های مجازی در سایت؛ زنده کردن نام و یاد شهدای گردان علی اکبر(ع) و مرور خاطرات خانواده و همرزمان در فضایی راحت، به دور از دغدغه های متعدد و فارغ از مشغله های بسیار برای حضور فیزیکی در مراسم یادبود است.

در طول مدت یادواره، میزان بازدید از صفحات مرتبط با شهید علی قربانی بود بسیار زیاد و مشارکت در این یادواره، بیش از هر یادواره دیگر بود. (10 هزار بازدید)

 

https://www.ali-akbar.ir/17451/%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/17686/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%82%db%8c%e2%80%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/17287/5-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%9b-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/

https://www.ali-akbar.ir/17537/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7/

https://www.ali-akbar.ir/17342/%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b6%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/17345/%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%90-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa/

https://www.ali-akbar.ir/17344/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b4%da%a9%d9%86%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/17330/%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/17331/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%90-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa/

https://www.ali-akbar.ir/17350/%d9%be%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%db%80-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/17329/%d9%be%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/17327/%d8%a2%da%86%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/17343/%d8%aa%d8%a7%d9%81%d8%aa%db%80-%d8%ac%d8%af%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/17341/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%af%d8%b1-5-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/17740/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b7%d9%84%d8%a8/

https://www.ali-akbar.ir/17352/%db%8c%d8%a7%d8%af-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d9%88-%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/17739/%d9%be%d9%87%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%b1%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/17705/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b1%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/17706/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/17707/%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8/

https://www.ali-akbar.ir/17635/%d8%a7%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%88%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/17609/%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%b7%db%80-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/17636/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/17632/%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/17328/%d8%a2%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%b9%d9%84%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/17620/%d8%ad%d9%84%d9%91%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/17332/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/17618/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%af%d9%87%db%8c%d9%85%d8%9f/

https://www.ali-akbar.ir/17608/%d9%be%d8%b4%d8%aa%d9%90-%d8%ae%d8%b7/

https://www.ali-akbar.ir/17610/%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%af%d8%a7/

https://www.ali-akbar.ir/17597/%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%a8%d8%ad/

https://www.ali-akbar.ir/17515/%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%e2%80%8c%d9%85%d9%86%d8%b4/

https://www.ali-akbar.ir/17598/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/17507/%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/

https://www.ali-akbar.ir/17536/%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/17508/%da%86%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/17516/%d9%85%d8%b1%d8%ba%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d9%81%d8%b3-%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/17517/%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%90-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/17509/%d8%ae%d8%a7%da%a9-%d9%be%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%a7%d9%86/

 

 

 

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همچنین ببینید
بستن