با ما در ارتباط باشید : 09199726467

مراسم‌هایادواره

گزارش یادواره مجازی جانباز شهید مصطفی بابایی

به دنبال برگزاری یادواره های مجازی در سایت گردان حضرت علی اکبر صورت گرفت، در پاییز 1401 یادواره ی مجازی دیگر برگزار شد. این بار قرعه به نام جانبازی افتاد که تازه از میان همرزمان زمینی پر کشیده و به جمع یاران آسمانی پیوسته؛ “حاج مصطفی بابایی”

مقدمات برگزاری این یادواره، به پیشنهاد سردار تقی زاده از اواسط پاییز 1401 و چند روز پس از پرواز این جانباز عزیز شروع شد و بلافاصله برنامه های مصاحبه با دوستان و همرزمان در تهران و کرج، تدارک دیده شد. زحمت هماهنگی با اقوام، دوستان و همرزمان شهید، جهت انجام مصاحبه را آقایان حاج اکبر اسماعیلی و حاج مهدی حاج محمدی متقبل شدند که لازم است در همین جا از این دو عزیز گرانقدر تشکر و قدردانی شود.

همچنین از همسر گرانقدر جانباز شهید؛ سرکار خانم حمیده عظیمی نیز تشکر ویژه می شود که در طول سالهای شروع به کار سایت گردان حضرت علی اکبر علیه السلام، همیشه پذیرای خواهران خادمه سایت بوده و با رویی گشاده و خلقی نیک، از آنان استقبال نموده است.

ان شاءالله عنایت شهید در دنیا و شفاعت او در آخرت، شامل همۀ عزیزانی گردد که در جهت زنده نگه داشتن نام و یاد شهید، تلاش کرده اند.

جهت برگزاری این یادواره:

  • در گام اول، صفحه جانباز شهید مصطفی بابایی از قسمت جانبازان، به قسمت شهدا منتقل و تکمیل شد و تعداد عکسهای آلبوم شهید از 10 عکس به حدود 70 عکس، افزایش یافت.

https://www.ali-akbar.ir/4226/%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c/

  • در گامهای بعدی؛
  • با استفاده از مصاحبه های انجام شده، مطالبی تهیه و در سایت گردان علی اکبر منتشر شد.
  • یادواره با انتشار سه فیلم از شهید مصطفی بابایی تکمیل شد.
  • همچنین فرمانده معزز گردان حضرت علی اکبر علیه السلام در ارتباط با این شهید گرامی و همچنین مقام ویژه همسر شهید، پیام ویژه دادند و نیز مصاحبه کردند که در سایت منعکس گردید.

یادآور می شود که

هدف از برگزاری یادواره های مجازی در سایت؛ زنده کردن نام و یاد شهدای گردان علی اکبر(ع) و مرور خاطرات خانواده و همرزمان در فضایی راحت، به دور از دغدغه های متعدد و فارغ از مشغله های بسیار برای حضور فیزیکی در مراسم یادبود است.

نکته جالب در این یادواره این بود که همۀ کسانی که از جانباز شهید مصطفی بابایی حرف می زدند، کلامشان به تمجید از مقام والا و شخصیت عظیم همسر شهید؛ خانم عظیمی ختم می شد و همه بالاتفاق زحمات و ایثار و فداکاری های این بانوی بزرگ را ارج داده و ستودند.

https://www.ali-akbar.ir/25274/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%82%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%da%af-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/25889/%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/25927/%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84/

https://www.ali-akbar.ir/25925/%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/25917/%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-%d9%81/

https://www.ali-akbar.ir/25885/%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%b3%db%8c%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/

https://www.ali-akbar.ir/25886/%d9%87%d9%85%d8%b3%d9%81%d8%b1/

https://www.ali-akbar.ir/25939/%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%af%d9%85%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/25904/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7%db%8c-8/

https://www.ali-akbar.ir/25903/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d9%87-6/

https://www.ali-akbar.ir/25883/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%90-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1/

https://www.ali-akbar.ir/25884/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/25887/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d9%87-5/

https://www.ali-akbar.ir/25888/%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c%d9%90-%d8%ae%d8%af%d8%a7/

https://www.ali-akbar.ir/25890/%d9%85%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%b4-%d8%b4%d8%af%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/25793/%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%d8%8c-%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%db%8c-%d9%87%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/25273/%d8%ad%d8%b3%d8%b1%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87/

همچنین در این یادواره، مطالبی که پیش‌تر از سوی همرزمان درباره جانباز مصطفی بابایی منتشر شده بود، بازنشر داده شد.

https://www.ali-akbar.ir/20534/%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8/

https://www.ali-akbar.ir/15380/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d9%85%da%86%db%8c-casio-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/

به حمد الهی، همرزمان و همسنگران گردان حضرت علی اکبر علیه السلام، همانگونه که در زمان حیات دنیایی جانباز شهید مصطفی بابایی همواره به یاد وی بودند و از او عیادت میکردند و تعدادی حتی پرستار او بودند، در برگزاری این یادواره نیز مشارکت فعال داشتند و با وجود سختیهایی که وجود داشت، به یاد دوست، همه پای کار آمدند.

اسماعیل آقاعلی وقتی برای مصاحبه آمد، بغض و گریه امانش نمیداد

مهدی حاج محمدی که به حق، رفاقت و برادری را در حق مصطفی تمام کرده بود، با وجود آنکه از پیش برنامه ریزی و هماهنگ نشده بود، اما به سرعت خود را رساند و با اشک و آه، از برادر شهیدش گفت

حمید پارسا با وجود آنکه جراحی کرده بود و صحبت کردن برایش سخت بود، اما آمد و از مصطفی گفت

قاسم یکه فلاح با آنکه باید خود را به مراسم دیگری میرساند، اما آمد و با بیان شیرینش از دوست سفرکرده تعریف کرد

میثم کمالزاده که مدتی را با مصطفی زیسته بود و از او پرستاری کرده بود، متواضعانه آمد و از افتخار خادمی اش گفت

سردار تقی زاده که پیام به یاد ماندنی در سوگ جانباز شهید مصطفی بابایی نوشته بود، وقت دیگری را هم برای مصاحبه اختصاص داد و از مقام مصطفی و همسرش تجلیل کرد

مهدی زمانیان و رضا دهقان با وجود مشغله زیاد، پای کار آمدند و از یار دیرین گفتند

جانباز مجید رضاییان در چند نوبت، سیر حضور مصطفی در گردان را مرور کرد و یادآور شد

جانباز علیرضا نوروزی به سبک هنرمندانه خاص خود، از مصطفی گفت و نوشت

جواد چپردار، پیش از آنکه سخنی از یادواره به میان آید، دست به قلم شد

و سعید مومنی هم با ابتکار عمل و عکسنوشته های زیبا، یاد دوست و همرزم دیرین خود را گرامی داشت و همچنین با نگاشتن مطالب ارزشمند خود، بر غنای یادواره افزود

و مانند همیشه، زحمت تمام هماهنگیها به گردن اکبر اسماعیلی بود که خاشعانه از هیچ کمکی در برگزاری این یادواره دریغ ننمود.

بزرگواران دیگری نیز که زحمات زیادی برای مصطفی کشیده بودند، از سر تواضع و فروتنی، راضی به انجام مصاحبه نشدند که ان شاءالله اجرشان را از سالار شهیدان خواهند گرفت.

این یادواره مجازی با حدود 6000 بازدید و دو بار تمدید زمانی در 30 دیماه 1400 پایان یافت.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همچنین ببینید
بستن