با ما در ارتباط باشید : 09199726467

عملیات‌ها

عملیات غدیر (دفاع سراسری) – محور جاده شهید رضوی

گروهان نصر و فتح که از عصر روز 31/4/67 آماده اعزام بودند، ساعت 6:30 صبح 1/5/67، سوار 4 دستگاه اتوبوس شده و اردوگاه سد دز را به مقصد اهواز ترک کردند. این گروهان‌ها ساعت 9 صبح همان روز، به اردوگاه کوثر رسیده و در موقعیت قبلی گردان استقرار یافتند.

ساعت 14:15 روز 1/5/67، کادر گروهان‌های نصر و فتح توسط معاونین گردان نسبت به منطقه‌ی عملیاتی توجیه شدند و با توجه به تغییر در سازمان‌دهی گردان، آرپی‌چی‌زن‌ها برای آمادگی با مانور زرهی دشمن به میدان تیر رفتند.

نیروهای گروهان نصر و فتح در ساعت 11 شب 1/5/67، اردوگاه کوثر را جهت عزیمت به منطقه‌ی عملیات ترک کردند و در سپیده‌دم روز بعد، در جاده ساحلی کارون (محور اهواز-خرمشهر) استقرار یافتند. این نیروها تا ساعت 7:30 روز 2/5/67 در همان‌جا به استراحت پرداخته و پس‌ازآن سوار بر وسايل نقليه شده و به‌سوی مقر معراج‌الشهدا (واقع در شمال قرارگاه جنگال) رهسپار شدند.

کادر گردان به همراه کادر فرماندهی برخی گردان‌های دیگر در ساعت 3 ظهر 2/5/67، به‌سوی جاده اهواز-خرمشهر رفته و از آنجا وارد جاده 10 شدند اما در اواسط راه با تک زرهی دشمن مواجه شده و بازگشتند. ساعت 4 بعدازظهر همان روز، کادر گردان‌ها بار دیگر به‌سوی منطقه عزیمت کرده و از جاده شفیع‌زاده به‌سوی مرز پیش رفتند اما در آنجا نیز با تک نیروی پیاده‌ی عراق مواجه شده و مجدداً بازگشتند.

گروهان فتح و نصر با چند دستگاه وانت قبل از غروب 2/5/67، از محل معراج‌الشهدا به‌سوی جاده اهواز-خرمشهر حرکت کرده و در پشت خاکریز کنار جاده مستقر شدند. حدود ساعت 9 شب، یک گروه از افراد گردان برای شناسایی مواضع بین خط خودی و دشمن جلو رفته و پس از ساعتی بازگشتند. پس از بازگشت گروه شناسایی، نیروهای گردان با چند دستگاه وانت در جاده 10 پیش رفته و تا نیمی از راه را طی کردند. پس‌ازآن ستون نیروها به صورت پیاده به سمت مواضع دشمن حرکت خود را ادامه داد.

ساعت 00:30 بامداد 3/5/67، گردان انصار لشکر27 به نیروهای گردان علی‌اکبر ملحق شده و آماده‌ی پیشروی شدند. ساعت 1 بامداد، پیشروی آغاز شد و نیروهای گروهان نصر قبل از رسیدن به دژ مرزی (کنار جاده رضوی) با خط کمین دشمن درگیر شده و پس از وارد آوردن تلفاتی به دشمن آن را پاک‌سازی کردند. پس‌ازاین رویداد حرکت برای تصرف و پاک‌سازی دژ مرزی ادامه يافت.

حدود ساعت 3 بامداد 3/5/67، تصرف سه‌راهی توسط گروهان نصر انجام شده و حرکت نیروهاي آن در امتداد دژ مرزی به طرف شمال آغاز شد. نیروهای اين گروهان در حدود 2 کیلومتر پیشروی کرده و محدوده پیش‌بینی‌شده را تصرف کردند.

گروهان فتح که پس از گروهان نصر آماده براي ادامه‌ی عمليات بود، به دليل احتمال حمله‌ي شيميايي دشمن با هماهنگي فرمانده گردان، مقداري توقف کرده و پس از رفع احتمال يادشده به‌سوی خط مقدم رهسپار شد و با استقرار در سنگرهاي موجود به مقابله با دشمن پرداخت.

با روشن شدن هوا، گردان حر به خط کمین دشمن آمده و پیشروی خود را به سمت شمال آغاز کرد اما مقاومت و فشار دشمن کار تصرف را با دشواری روبه‌رو ساخت و پس از چندی پیشروی متوقف شد. حدود 8 صبح، گروهی از رزمندگان گردان به یاری نیروهای اين گردان شتافتند اما با عقب‌نشینی آن‌ها ناگزیر به بازگشت شدند.

ساعت 10 صبح 3/5/67، بار دیگر گروهی از رزمندگان گردان پیشروی خود را بر روی دژ به سمت شمال آغاز کرده و به تسخیر مواضع دشمن پرداختند اما پاتک دشمن با شدت ادامه داشت و برخی از کادر و نیروهای گروهان نصر مجروح و شهید شدند. در تمامی طول روز، فشار دشمن برای بازپس‌گیری دژ مرزی ادامه داشت ولی در این میان نیروهای گردان علی‌اکبر با مقاومت خود پاتک‌های دشمن را ناکام گذاشتند.

حوالي عصر 3/5/67، گروهان فجر با استفاده از اتوبوس از اردوگاه کوثر به‌سوی منطقه رهسپار شده و پس از تاریک شدن هوا در خاکریز کنار جاده‌ی اهواز-خرمشهر مستقر شد. تمامی طول شب، آتش دشمن با شدت تمام بر روی نیروهای خودی می‌بارید. آتشبارهای ایران نیز در مواضع جدید مستقر شده و آتش پرحجمی را روانه خط دفاعی دشمن کردند. ساعت 6 صبح 4/5/67، نیروهای گروهان فجر به‌ طرف خط حرکت کرده و در آنجا مستقر شدند.

مقارن با ورود نیروهای گروهان فجر به خط مقدم، دشمن اقدام به پاتک کرده و در پی آن نیروهای گروهان‌های نصر و فتح با کمک نیروهای گروهان فجر با دشمن درگیر شدند. علیرغم شدت پاتک دشمن، نیروهای گردان سرسختانه مقاومت کرده و دشمن پس از ساعتی مجبور به عقب‌نشینی شد.

ساعت 4 بعدازظهر همان روز، بنا شد تا گردان عملیات کرده و تقاطع جاده 14 با شهید رضوی را تصرف کند. به همین دلیل نیروهای گروهان‌ها به طرف سنگرهاي اجتماعي که در نزديکي پيشاني جنگي بود، حرکت کردند. ساعتي بعد، دشمن متوجه جابه‌جایی نیروها شده و ستون گردان را گلوله‌باران کرد که درنتیجه تعدادی مجروح شدند.

در شامگاه 4/5/67، يکي از گردان‌هاي لشکر27 در کنار دژ به جلو آمده تا نسبت به پيشروي به‌سوی شمال (تقاطع جاده 14 و شهيد رضوي) اقدام کند. در جريان اين حمله، دشمن آتش شديدي را بر روي سنگرهاي محل استقرار رزمندگان ريخت.

در ساعت 2 بامداد 5/5/67، بوي متصاعد شده از گاز شيميايي برخي از رزمندگان گردان را که در سنگرهاي اجتماعي در حال استراحت بودند، را ناگزير از استفاده از ماسک کرد.

صبح روز 5/5/67، عراق قصد پاتک داشت که با آتش شدید نیروها آرایش آن‌ها به هم ریخت. بعدازظهر همان روز، نیروهای گردان به عقب برگشته و در مقر معراج‌الشهدا مستقر شدند. استقرار نيروهاي گردان در اين محل تا صبح فردا به طول انجاميد و سرانجام در ساعت 6 صبح،‌ رزمندگان گردان اين محل را به‌سوی اردوگاه کوثر ترک کردند.

در حوالي 9 صبح 6/5/67، ‌ستون گردان به اردوگاه کوثر رسيد و پس از توقف کوتاهي در آنجا،‌ اين مکان را به مقصد اردوگاه ناوتيپ فرات واقع در ساحل دریاچه‌ی سد تنظيمي دز ترک کرد. اگرچه نيروهاي گردان در بين راه توقف کوتاهي در کنار يک کانال آب واقع در جاده‌ی اهواز-انديمشک داشتند،‌ ولي به هر ترتيب در ساعت 1 ظهر همان روز به اردوگاه سد دز رسيدند.

در طي روزهاي گذشته، جمع کثيري از نيروهاي داوطلب پس از شنيدن خبر حمله‌ی دشمن به جبهه اعزام شده و در پادگان دوکوهه استقرار يافته بودند. در بين اين افراد، جمعي از رزمندگان سابق گردان حضور داشتند.

در روز 7/5/67، تعدادي از نيروهاي اعزامي به جمع گردان پيوستند. در ساعت 2 بعدازظهر همان روز، خبر پيروزي رزمندگان اسلام در عمليات مرصاد از راديو منتشر شد که در جريان آن، حمله‌ی منافقين با مقاومت رزمندگان اسلام با شکست مواجه شده بود. اين خبر موجبات خوش‌حالی رزمندگان را فراهم کرده و موجب تقويت روحیه‌ی آنان شد.

در عصر روز 7/5/67، تمامي نيروهاي گردان آماده شده تا براي شرکت در يک مراسم به پادگان دوکوهه اعزام شوند. پس از نماز مغرب و اعشا رئيس‌جمهور،‌ آيت‌الله خامنه‌اي‌ که به جبهه آماده بود،‌ در جمع رزمندگان حضور يافته و براي آنان سخنراني کرد. اين مراسم تا ساعت 10 شب ادامه يافته و پس از اتمام آن،‌ نيروهاي گردان مجدداً به اردوگاه خود واقع در سد تنظيمي دز بازگشتند.

در طول استقرار نيروهاي گردان در محل اردوگاه سد دز،‌ برنامه‌های آموزشي از سر گرفته شد که ازجمله آن می‌توان به آموزش سلاح، تمرين ستون‌کشي و خشم شب اشاره کرد. در تاريخ 13/5/67، تعدادي از رزمندگان گردان که به همراه ساير نيروهاي لشکر سيدالشهدا در پادگان دوکوهه حضور داشتند، پس از نماز مغرب و اعشا در محل حسینیه‌ی لشکر، در مراسم سخنراني برادر فضلي شرکت کردند. در اين مراسم پس از فرمانده لشکر، يک رزمنده يا تابعيت اتريشي نيز براي افراد سخنراني کرد.

در تاريخ 16/5/67، در مراسم صبحگاه فرمانده گردان خبر از ابلاغ يک ماموريت جديد داد که ضمن آن می‌بایست تمامي نيروهاي گردان براي مقابله با حمله‌ی منافقين در جبهه‌های شمال غرب آماده شوند.

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همچنین ببینید
بستن