با ما در ارتباط باشید : 09199726467

رزمندگان

رزمنده محمود روشن


شناسه


نام: محمود

نام خانوادگی: روشن ماسوله

نام پدر: یوسف

نام مادر: زهرا

تاریخ تولد: 10 دی 1345

محل تولد: تهران

محل سکونت: تهران

تاریخ حضور در گردان حضرت علی اکبر علیه السلام: اسفند 1364 الی اسفند 1365

حضور در عملیاتها: پدافندی فاو، عملیات سیدالشهدا، کربلای 1، تکمیلی کربلای 5، ارتفاعات شاخ شمیران

سابقه مجروحیت: عملیات کربلای1 – عملیات کربلای5 – مجروحیت شیمیایی در شاخ شمیران – 40% جانبازی (10% شیمیایی)

تحصیلات: کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی

شغل: بازنشسته سازمان هواپیمایی کشوری و نویسنده

سایر اطلاعات: نویسنده کتاب اعزامی از شهر ری


درباره


محمود روشن ماسوله با وجود مخالفت خانواده، در سال 1363 قدم به جبهه گذاشت. ابتدا در کردستان و سپس به جبهه های جنوب رفت و در لشکر 10 حضرت سیدالشهدا به خدمت پرداخت.

در عملیات کربلای 1 به سختی مجروح شد به طوری که تا سالها در اثر عوارض ناشی از آن؛ متحمل رنج و سختی شد.

وی در فروردین سال 1367 به لشکر محمد رسول الله(ص) رفت و در آن یگان مشغول خدمت شد.

محمود روشن؛ نویسنده کتاب اعزامی از شهر ری است. وی در سال 1398 خاطرات خود را بخصوص آن بخش که مربوط به حضور وی در دفاع مقدس می باشد در این کتاب به رشته تحریر درآورده و نام و یاد رفقای شهیدش را گرامی داشته است.


خاطرات


https://www.ali-akbar.ir/19304/%da%a9%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84/

https://www.ali-akbar.ir/21594/%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%d9%90-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/21719/%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%90-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/21787/%d9%87%d9%86%db%8c%d8%a6%d8%a7%d9%8b-%d9%84%da%a9/

https://www.ali-akbar.ir/20841/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/19295/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d9%88%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/19113/%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%a7%d9%86%e2%80%8c-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%86%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/

https://www.ali-akbar.ir/18704/%db%8c%d8%a7%d8%ba%d9%88%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/

https://www.ali-akbar.ir/18258/%d8%b1%d9%81%db%8c%d9%82%d9%85-%d8%a8%d9%85%d8%a7%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/18254/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/18111/%d9%85%d8%a7%d8%b3%da%a9-%d8%af%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/16524/%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/17555/%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%a8/

https://www.ali-akbar.ir/17549/%d8%b6%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%86%d8%a7%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/17545/%d8%ac%d8%b4%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/15828/%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac%db%8c-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/15388/%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%90-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/15378/%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b1%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%da%a9%d9%86%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/14873/%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a2%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac/

https://www.ali-akbar.ir/14761/%da%a9%d9%85%da%a9%d9%90-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%a8%d9%87%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/14659/%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%90-%d9%85%d8%b9%d8%b1%da%a9%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/14508/%d8%ba%d9%85-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3/

https://www.ali-akbar.ir/14510/%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%d9%90-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3/

https://www.ali-akbar.ir/14324/%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/

https://www.ali-akbar.ir/14166/%d8%ba%d8%b1%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/14145/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a8%d9%87%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/13379/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/13970/%d8%a7%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%db%8c%d9%86%d9%87%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/13969/%d8%a8%d8%ba%d8%b6%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%84%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/13939/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7/

https://www.ali-akbar.ir/13622/%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%ae%d8%b5%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/13556/%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac%db%8c%d9%90-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/13513/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/13378/%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/12609/%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8/

https://www.ali-akbar.ir/12608/%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%85%d9%88%d9%85%d9%86-%d8%b9%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%af/


سایر موارد مربوطه


https://www.ali-akbar.ir/16007/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%82%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%88/

https://www.ali-akbar.ir/21981/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a7/

https://www.ali-akbar.ir/17134/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b1%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/16227/%d9%85%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/16094/%d8%a7%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d8%ae%d8%a7%da%a9/

https://www.ali-akbar.ir/14498/%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7/

https://www.ali-akbar.ir/12449/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1/


آلبوم تصاویر دفاع مقدسآلبوم تصاویر بعد از دفاع مقدس


مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همچنین ببینید
بستن