با ما در ارتباط باشید : 09199726467

رزمندگان

مرحوم عدنان اوغر


شناسه


نام: عدنان

نام خانوادگی: اوغَر

نام مستعار: شیخ عدنان الکاظمی

تاریخ تولد: 1345

محل تولد: عراق – کاظمین

تاریخ وفات: 27 مهر 1399

محل وفات: تهران

مزار: تهران – بهشت زهرا(س) – قطعه 51 ردیف 78 شماره 43

 

 


زندگینامه


جانباز شهید عدنان اوغر؛ سال 1345 دیده به جهان گشود. پدرش اصالتا تبریزی بود، ولی ساکن عراق، شهر کاظمین.

اوایل سال 1359، که صدام تعداد زیادی عراقی را به دلیل آنکه اصالت ایرانی داشتند، اخراج کرد، عدنان، پدر و برادرانش به ایران آمدند و خواهران که ازدواج کرده بودند به همراه مادر، در عراق ماندند به امید آنکه اختلافات میان دو کشور، به زودی حل و فصل شود و آنها هم برگردند سر خانه و زندگی شان. اما چند ماه بعد، جنگ تحمیلی شروع شد و این خانواده برای سالها از هم جدا ماندند…

عدنان به همراه پدر و برادرانش که در ایران خانه و کاشانه ای نداشتند، به ناچار جایی را اجاره کرده و مشغول کار شدند تا خرج خود را دربیاورند.

سه سال بعد، یعنی سال 1363، عدنان از پدرش اجازه گرفت و به جبهه رفت. او وارد تیپ 10 سیدالشهدا شد و در گردان های علی اصغر(ع)، علی اکبر(ع) و امام سجاد(ع) خدمت کرد. مرداد 66 به دلیل تسلطی که به زبان عربی داشت به سپاه 9 بدر اعزام شد و تا پایان جنگ، همانجا ماند.

عدنان اوغر در تمام طول جنگ، دلاورانه و شجاعانه جنگید و چندین بار دچار مجروحیت شد. او ازجمله رزمندگان خط شکن و حماسه آفرین بود که در میان رزمندگان گردان های مختلف، هم در ایمان و اعتقاد قوی و عبادات بسیار، و هم به دلاوری و شجاعت، شهره بود.

پس از پایان جنگ، به مدرسه معصومیه قم رفت و مشغول تحصیل علوم دینی شد.

پس از مدتی به عنوان روحانی مبلغ به کشور کویت رفت و در آن کشور ازدواج کرده و دارای فرزند شد.

سال 1397 در پی دسیسه‌ای که بر علیه ایشان شد، به کشور کویت ممنوع‌الورود شد، به ایران برگشت و در قم ساکن شد. به این ترتیب، او بار دیگر از خانواده اش جدا افتاد…

زمستان سال 1397 عدنان به دلیل بیماری که عارضش شد، به تهران آمد و در محله قدیمی شان (طرشت) ساکن شد. بیماری او روز به روز پیشرفت کرد و تمام سیستم عصبی اش را از کار انداخت تا جایی که قادر به حرف زدن نیز نبود. وی سرانجام در بیست و هفتمین روز پاییز 1399 دعوت حق را لبیک گفت.

 

 


خاطرات و سایر موارد مربوطه


https://www.ali-akbar.ir/5542/%db%8c%da%a9-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/7056/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b1-3/

https://www.ali-akbar.ir/5537/%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-4/

https://www.ali-akbar.ir/6413/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%86%da%a9%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d8%ba%d8%b1/

https://www.ali-akbar.ir/6544/%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-2/

https://www.ali-akbar.ir/5554/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d8%ba%d8%b1-1398/

https://www.ali-akbar.ir/15034/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%8c-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%ad%d9%82-%d8%b1%d8%a7-%d9%84%d8%a8%db%8c%da%a9-%da%af%d9%81%d8%aa/

https://www.ali-akbar.ir/15184/%d8%a7%d8%b4%da%a9%e2%80%8c%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/15094/%d8%b9%d8%b5%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%90-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/15093/%d8%b5%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/15092/%d9%85%d9%81%d8%b3%d9%91%d8%b1-%d9%86%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba%d9%87/

https://www.ali-akbar.ir/15091/%d9%85%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%aa%db%8c%e2%80%8c%d8%a7%d8%b4-%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%db%8c%d9%85/

https://www.ali-akbar.ir/15177/%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%b1%d9%81%db%8c%d9%82/

https://www.ali-akbar.ir/15176/%d9%87%d8%b1%da%a9%d8%b3-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d8%a8%db%8c%d8%a7%db%8c%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/15182/%d8%ac%d9%86%da%af%d8%ac%d9%88%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/15203/%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa/

https://www.ali-akbar.ir/15226/%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a8%db%80-%d9%85%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/15095/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%82%db%8c%e2%80%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%ac%d8%a7/

https://www.ali-akbar.ir/15256/%d8%b9%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%90-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/15255/%d8%a8%d8%b5%db%8c%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/15238/%d9%85%d8%ae-%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b1%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/15096/%d8%b9%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2/

https://www.ali-akbar.ir/15090/%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%da%af-%d8%b9%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/14186/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%86/

https://www.ali-akbar.ir/15333/%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%d9%85-%d8%b9%d8%ac%d9%84-%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%ac/

https://www.ali-akbar.ir/15289/%d8%a2%d8%b1%d8%b2%d9%88%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82-%d9%86%d8%b4%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/15243/%d8%a7%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%b4%d9%88%db%8c%d8%af/

https://www.ali-akbar.ir/15236/%d8%b4%d8%ba%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0%db%8c/

https://www.ali-akbar.ir/15231/%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b9%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%b4%d8%af/

 

 


تصاویر


 


فیلم


 

 

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همچنین ببینید
بستن